25. januar 2024

EU vil støtte psykedelisk terapi til patienter med uhelbredelig sygdom

BEVILLING

Et nyt forskningsprojekt undersøger, om det psykedeliske stof psilocybin kan bruges til psykologisk behandling af uhelbredeligt syge mennesker. Nu vil EU støtte projektet med 6,5 mio. euro.

Robert Schoevers, som leder det internationale forskningsprojekt, tilser en patient, som modtager psykedelisk assisteret terapi. Foto: University Medical Centre Groningen
Robert Schoevers, som leder det internationale forskningsprojekt, tilser en patient, som modtager psykedelisk assisteret terapi. Foto: University Medical Centre Groningen

For første gang går EU ind og finansierer et forskningssamarbejde om psykedelisk-assisteret terapi. Forskningsprojektet, som hedder PsyPal, skal undersøge, om stoffet psilocybin kan hjælpe med at lette psykologiske og eksistentielle problemstillinger hos patienter, som lider af KOL, multipel sklerose, ALS eller atypisk Parkinson.

På Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital vil man tage sig af forsøgene med ALS-patienter.

"Jeg er utroligt glad for, at vi har modtaget denne EU-bevilling. Det er en helt anderledes type af behandling, som integrerer medicinske og psykologiske tilgange på nye måder,” fortæller Dea Siggaard Stenbæk.

Hun er leder af Københavns Universitetsklinik for Psykedelisk Forskning, som hører under Institut for Psykologi.

Kan muligvis forbedre livskvaliteten

Fra begyndelsen af 2024 vil mere end hundrede patienter med de fire uhelbredelige lidelser blive behandlet på forskellige forskningsklinikker i Europa.

Deltagerne vil gennemgå to terapisessioner, hvor de modtager enten psilocybin – den aktive ingrediens i psykedeliske svampe – eller placebo.

Tidligere pilotundersøgelser har vist, at behandling med psilocybin i betydelig grad kan reducere nedtrykthed og angst hos mennesker, der lever med en livstruende kræftdiagnose. I en del tilfælde har der været tale om vedvarende bedring af patienternes mentale helbred.

"Vores mest sårbare patienter har brug for, at vi bliver ved med at undersøge nye muligheder for behandling, der kan øge deres livskvalitet. Det er derfor med stor arbejdsgejst, at vi nu går i gang med at forberede studiet," siger Dea Siggaard Stenbæk.

Psykedeliske oplevelser i trygge rammer

At have en livstruende eller uhelbredelig sygdom vil ofte forringe ens fysiske, følelsesmæssige, sociale og åndelige velbefindende i afgørende grad.

Mellem 34 % og 80 % af mennesker med de fire uhelbredelige sygdomme, som PsyPal-projektet omhandler, rammes således af depressions- og angstsymptomer.

I projektet gør forskerne brug af psilocybin i sikre omgivelser, sammen med professionel psykoterapeutisk støtte. Det er en tilgang, som ikke kun adresserer symptomer på depression og angst, men også vil fokusere på eksistentielle aspekter og den generelle livskvalitet hos palliative patienter, forklarer Dea Siggaard Stenbæk.

"Vi har i Danmark allerede en del erfaring med administration af det psykedeliske stof psilocybin. Jeg er sikker på, at disse erfaringer vil komme dette studie til gode," afslutter hun.

PsyPal er finansieret af Horizon Europe, EU’s vigtigste finansieringsprogram for forskning og innovation. Synspunkter og meninger, der udtrykkes, er forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis EU’s eller den bevilgende myndigheds.

Kontakt

Dea Siggaard Stenbæk
Lektor
Institut for Psykologi
Mail: dea@psy.ku.dk 
Telefon: 35 33 57 08

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: sih@samf.ku.dk 
Telefon: 93 56 53 29

Emner

Læs også