28. juni 2022

Ida Egmose Pedersen får Dansk Psykolog Forenings juniorpris

Ida Egmose Pedersen
Ida Egmose Pedersen. Foto: Nils Meilvang

Dansk Psykolog Forening giver sin årlige juniorpris til postdoc Ida Egmose Pedersen ved Institut for Psykologi. Hun modtager prisen for sit nytænkende forskningsarbejde på Center for Tidlig Indsats og Familieforskning.

Ida Egmose Pedersen, postdoc på Institut for Psykologi, bliver årets modtager af Dansk Psykolog Forenings juniorpris, der tildeles yngre forskere, som har bidraget med væsentlig ny forskningsmæssig viden om psykologien.

Hun får årets pris for sit nytænkende forskningsarbejde målrettet familier og fagpersoner, der er berørt af eller arbejder med børns tidlige trivsel og udvikling.

Psykologforeningen fremhæver, at foreningen med prisen anerkender Ida Egmose Pedersens bidrag til udviklingen af et strategisk vigtigt praksisområde inden for psykologien, særligt i form af ’Forstå din baby’-indsatsen på Center for Tidlig Indsats og Familieforskning.

Centret forsker i mental sundhedsfremme blandt spæd- og småbørn i alderen 0-6 år og udvikler forebyggende interventioner, typisk i samarbejde med fagprofessionelle som sundhedsplejersker og pædagoger i kommunerne.

Ida Egmose Pedersen har været tilknyttet centret siden 2018, hvor hun blandt andet har arbejdet med at kortlægge trivslen hos nye mødre og fædre i en række danske kommuner og har undersøgt, i hvilken grad forældre, der deltager i Forstå din baby-indsatsen, føler sig mere kompetente i forældrerollen.

Dansk Psykolog Forenings junior- og seniorpriser gives hvert år til to psykologer, der udviser et højt fagligt niveau med både originalitet i forskningen samt et højt aktivitetsniveau.

Seniorprisen gik i år til professor Mikael Thastum fra Aarhus Universitet for sit arbejde med at udvikle evidensbaserede metoder til bl.a. behandling af angst og skolefravær blandt børn. De to prismodtagere vil modtage deres priser, som ud over æren udgør 25.000 kr., på Dansk Psykolog Forenings årsmøde i slutningen af august.

Kontakt

Ida Egmose Pedersen
Postdoc, Institut for Psykologi
Mail: ida.pedersen@psy.ku.dk 

Søren Bang
Journalist, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: sba@samf.ku.dk