Rapporter og bøger

ABC-rapporter og bøger

Mental sundhedsfremme for alle

Download Mental sundhedsfremme for alle.

ABC for mental sundhed i DGI

I notatet her kan du blive klogere på DGI’s arbejde med og implementering af ABC for mental sundhed i praksis.

Download ABC for mental sundhed i DGI.

ABC i almen praksis

Mental sundhed har stor betydning for vores helbred. Det mærker man dagligt som læge, og mange samtaler har trivslen som omdrejningspunkt. ABC for mental sundhed er en simpel forståelsesramme for trivsel, som måske kan bruges i arbejdet med patienterne. Læs her hvordan.

Download ABC i almen praksis.

Lyden af ABC

Her finder du erfaringer og anbefalinger til at gennemføre det musikalske eksperiment 'Lyden af ABC' til fremme af mental sundhed.

Download Lyden af ABC.

Trivsel og fællesskab

Idéer fra topmødet om unges trivsel under COVID-19.

Download Trivsel og fællesskab.

ABC fortællinger 2019

Her finder du en række eksempler på, hvordan Frederiksberg Kommune konkret har arbejdet med ABC for mental sundhed i praksis.

Download ABC fortællinger 2019.

En kvalitativ undersøgelse af ABC-guiden

En kvalitativ forskningsundersøgelse af ABC-guiden som brugbart redskab til mental sundhedsfremme.

Download En kvalitativ undersøgelse af ABC-guiden.

Lydbog og e-bog om mental sundhed

Her får du en forklaring på, hvad begrebet mental sundhed er, samt 3 veje til at skabe højere mental sundhed i dit liv. Bogen er skrevet af Vibeke Koushede. 

Find lydbogen og e-bogen her.

Mental sundhed til alle - ABC i teori og praksis

I denne bog fortæller vi om baggrunden for og teorierne bag ABC for mental sundhed samtidig med, at vi fortæller om konkrete erfaringer, læring og praksisser, vi har hentet, siden partnerskabet blev startet op i august 2016 takket være støtte fra Nordea-fonden.

Download Mental sundhed til alle - ABC i teori og praksis.

14 eksempler på ABC i Aalborg Kommune

Her finder du 14 gode eksempler på, hvordan Aalborg Kommune konkret har arbejdet, og stadig arbejder med, at sikre, fremme og forbedre børn og unges mentale trivsel.

Download 14 eksempler på ABC i Aalborg Kommune.

Måling af mental sundhed

En baggrundsrapport for spørgeskemaundersøgelsen 'Danskernes Trivsel 2016', som har fokus på at blive klogere på, hvordan vi bedst kan måle mental sundhed.

Download Måling af mental sundhed.

ABC for mental sundhed - fra retorik til handling

For mental sundhed – et nyt perspektiv. København: Statens Institut for Folkesundhed 2015.

Download ABC for mental sundhed - fra retorik til handling.

Andre relevante rapporter og bøger

The Handbook of Salutogenesis

Download The Handbook of Salutogenesis.

Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år

Download Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år.

Perspectives on Salutogenesis of Scholars Writing in Danish

Download Perspectives on Salutogenesis of Scholars Writing in Danish.