Hvor skal man begynde som ny partner?

Sammenhold. Foto: Colourbox

Som ny partner kan der være meget information og meget at forholde sig til. ABC for mental sundhed er et omfattende partnerskab, der har eksisteret i mange år. Det udvides og udvikler sig løbende, og der kommer hele tiden ny viden, materialer og anden inspiration til – og det kan derfor virke overvældende i begyndelsen.

Netværksmøder og intromøder

Der fire årlige netværksmøder (to fysiske og to online) samt halvårlige online intromøder for nye koordinatorer, som I bliver inviteret til per mail.

Er I kommune, så er der introkursus for nye kommunale koordinatorer hos Center for Forebyggelse i Praksis. I kan læse mere om centerets arbejde med kapacitetsopbygning og forankring af ABC i kommunerne i bogen ABC for mental sundhed – sundhedsfremme for alle (side 54-61). 

Begynd ABC-arbejdet

Der er flere måder at få hjælp til at igangsætte ABC-arbejdet, og der findes en lang række materialer her på hjemmesiden. Blandt de mange materialer har vi herunder listet nogle af dem, I med fordel kan begynde med:


I kan altid skrive til abcmentalsundhed@psy.ku.dk, hvis der er spørgsmål eller besvær med at tilgå noget.