Hensigtserklæring

Hensigtserklæring for partnerskabet

Formålet med denne hensigtserklæring er at definere roller og afklare forventninger for de involverede parter i ABC for mental sundhed.

Download Hensigtserklæring for partnerskabet.