Arbejds- og Organisationspsykologi

På Institut for Psykologi beskæftiger vi os inden for arbejds- og organisations-psykologien med forholdet mellem individ, arbejde og organisering, herunder udvikling af mennesker, grupper, virksomheder og organisationer.

Forskergruppen i Arbejds- og organisationspsykologi (A&O) beskæftiger sig med følgende to områder:

1) Psykosocialt arbejdsmiljø, f.eks. fokus på sociale relationer, mobning, vold, mental sundhed, fremmødeadfærd, arbejdsskadeforebyggelse & arbejdsskadeforsikring.

2) Organisationspsykologi, f.eks. fokus på lederadfærd, organisationskultur, udvikling, innovative processer og organisatoriske forandringer.

Gruppen er internationalt anerkendt for sin forskning, herunder interdisciplinær forskning indenfor negative sociale relationer på arbejdspladsen, stress og ledelse.

A&O gruppen samarbejder med forskere fra forskellige nationale og internationale netværk og universiteter. Forskningen finansieres i høj grad af eksterne bevillinger. De nuværende bevillinger er bl.a. tildelt af Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF), Innovationsfonden, Forsvarsministeriet og Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation.

Forskningsmetoder indbefatter kohorte studier og andre kvantitative metoder, som fx dagbogsstudier og eksperimenter. Vi benytter desuden kvalitative metoder som fx semi-strukturerede interviews, fokus-grupper, etnografisk research og mixed-method tilgange.

Derudover har forskergruppen etableret et netværk af interessenter inden for både praktisk og forskningsrelateret arbejds- og organisationspsykologi.

Find mere information om forskergruppen i venstremenuen.

Kontaktpersoner/Koordinatorer: Lektorer Paul Maurice Conway og Ann-Louise Holten.