21. juni 2024

Erfaren leder overtager roret på Psykologi

TILTRÆDELSE

Det bliver kommende professor i forbrugeradfærd Annemarie Olsen, som skal stå i spidsen for Institut for Psykologi i de kommende år.

Annemarie Olsen
Annemarie Olsen bliver ny institutleder på Psykologi

Da Vibeke Koushede i maj overtog posten som dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, skulle der findes en ny institutleder på Psykologi. På baggrund af indstillingsudvalgets vurderinger har Vibeke Koushede udpeget Annemarie Olsen som ny institutleder.

Hun glæder sig til arbejdet på Psykologi – et fagområde, der ifølge Annemarie Olsen kan bidrage med løsninger på en række samfundsudfordringer.

”Jeg tiltræder stillingen med stort engagement – men også en høj grad af ydmyghed. Jeg er meget ivrig efter at lære instituttets ansatte og studerende at kende,” siger hun.

Annemarie Olsen vil lægge stor vægt på at facilitere samarbejde både internt og eksternt.

”Derfor er det vigtigt for mig hurtigt at sætte mig grundigt ind i instituttets mange forskellige fagligheder, praksisser og historik,” fremhæver hun.

God ledelse er et nøgleord

Som forsker har Annemarie Olsen gennem mange år beskæftiget sig med adfærdspsykologi og forbrugeradfærd i relation til sundhedsfremme og grøn omstilling.

”Sideløbende har jeg påtaget mig mere og mere ledelsesansvar som studieleder, viceinstitutleder og sektionsleder. Kombinationen af faglig interesse og ledelseserfaring gav mig lyst til og mod på at søge stillingen som institutleder på Psykologi - jeg brænder virkelig for god ledelse,” forklarer hun.

Dekan Vibeke Koushede, som er sponsor for trivsel, fællesskaber og god ledelse i forbindelse med Københavns Universitets 2030-strategi, nævner netop stærke ledelsesevner som en afgørende forudsætning for at skabe såvel gode resultater som et godt studie- og arbejdsmiljø.

”I Annemarie får vi en empatisk og erfaren universitetsleder med mere end ti års erfaring inden for ledelse af uddannelse og forskning fra KU. Annemarie har en bred erfaring med forandringsledelse, og hun kommer med en velfunderet, ledelsesmæssig værktøjskasse,” fortæller Vibeke Koushede.

Hun fremhæver samtidig, at Annemarie Olsen kommer med en tværfaglig profil og et stærkt netværk.

”Som forsker kombinerer Annemarie adfærdspsykologi, bæredygtighed og sundhedsfremme. Hun har et godt netværk, både nationalt og internationalt – med forskere, praktikere, kommuner, uddannelsesinstitutioner, offentlige styrelser, hospitaler og en række industripartnere,” nævner Vibeke Koushede.

Fokus på trivsel i en forandringstid

Den nye institutleder forventer, at særligt tre udfordringer vil fylde i de kommende år:

”Administrationsreformen kommer til at betyde en række snarlige ændringer, der skal implementeres bedst muligt. Kandidatreformen og principperne om livslang læring vil også kræve, at flere uddannelser skal nytænkes. Endelig kommer flytningen til Søndre Campus til at optage os,” siger hun.

Til at begynde med vil Annemarie Olsen lægge vægt på at styrke samarbejdet, trivslen samt studie- og arbejdsglæden på Institut for Psykologi.

”Det er tre nøgleområder for mig – og at understøtte disse i en tid med en række forandringer bliver helt sikkert nogle af mine første hovedopgaver,” understreger hun.

På det strategiske plan har Annemarie Olsen også en række idéer og visioner.

”Men jeg kommer bestemt ikke med en færdig køreplan. Tværtimod ser jeg frem til at lære instituttet – og fakultetet – godt at kende og i fællesskab sætte retning.”

 

Kort om institutlederen

Annemarie Olsen er oprindeligt cand. scient i biologi og idræt fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet – med speciale i psykofysiologi (fokus på arbejdsmiljø, stress og søvnkvalitet), 2007.

  • Efterfølgende har hun taget en ph.d. i sensorik og forbrugeradfærd på Københavns Universitet (fokus på spiseadfærd, sundhedsfremme og vaneændringer), 2011.
  • Endelig har Annemarie Olsen en masteruddannelse i ledelse (MBA) fra Henley Business School, Reading University (fokus på universitetsledelse), 2022.
  • Som forsker har hun siden 2014 arbejdet som lektor i forbrugeradfærd ved Institut for Fødevarevidenskab, SCIENCE.
  • Sideløbende har hun varetaget adskillige ledelsesposter på instituttet: Studieleder for Fødevareinnovation og Sundhed, sektionsleder for Design og Forbrugeradfærd samt hvervet som viceinstitutleder. Hun har desuden været tillidsrepræsentant i en årrække.

Kontakt

Vibeke Koushede
Dekan
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Telefon: 35 32 05 11
Mail: dekan@samf.ku.dk 

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk  
Telefon.: 93 56 53 29

Emner

Læs også