7. april 2021

Vores personlighed forklarer, hvordan vi opfatter og reagerer på COVID-19

PSYKOLOGI

Både danskere og tyskere med prosociale personlighedstræk er mere tilbøjelige til at følge sundhedsanbefalinger, mens mennesker, hvis personlighed gør dem mere modtagelige for negative følelser, er mere tilbøjelige til at se COVID-19 som en risikofaktor i deres liv. Forskere fra universiteterne i København og Münster har kombineret deres undersøgelser for at muliggøre en tværnational sammenligning.

Mennesker med maske

"Vores resultater, der er baseret på fem undersøgelser og tæt på 20.000 mennesker, viser tydeligt den indflydelse, personligheden har på specifikke reaktioner i forhold til COVID-19," siger professor Ingo Zettler fra Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.

Psykologiforskere fra Danmark og Tyskland har undersøgt, hvordan personligheden spiller sammen med opfattelser, vurderinger og adfærd omkring COVID-19. Resultaterne er nu offentliggjort i en fælles artikel i det akademiske tidsskrift Social Psychological and Personality Science.

I alle undersøgelserne fandt man tilsvarende resultater med hensyn til, hvem der var bekymret over COVID-19, og hvem der var mere tilbøjelige til at følge sundhedsanbefalinger.

"Vi kan se, at især kvinder og folk, der scorer højt for så vidt angår emotionalitet (eller neuroticisme), er mere bekymrede over COVID-19 og ser det som en risikofaktor i forbindelse med forskellige aspekter af deres liv," forklarer professor Mitja Back fra universitetet i Münster.

"I alle undersøgelserne så vi på flere træk, der indbefattede anti- eller prosociale tendenser, herunder ærlighed-ydmyghed, forskellige former for narcissisme og personlighedens mørke faktor," siger Ingo Zettler, "og mønsteret var det samme for dem alle: Mennesker med mere prosociale (eller mindre antisociale) tendenser rapporterede generelt om en mere konsekvent adfærd i tråd med sundhedsanbefalingerne, når de står ansigt til ansigt med COVID-19. Derudover angav de også en stærkere følelse af social samhørighed i bekæmpelsen af sygdommen."

Tværnationale undersøgelser kan være vigtige i forbindelse med fremtidige katastrofer

Ved siden af ​​denne og anden mere specifikke indsigt fremhæver undersøgelsen også to yderligere aspekter. Professor Back forklarer: "For det første er det rigtig vigtigt at se på resultaterne på tværs af undersøgelser, før man drager konklusioner, især i tider med eksempelvis pandemier, hvor politikerne og offentligheden kræver øjeblikkelig viden. Således fandt vi ikke blot tilsvarende mønstre på tværs af undersøgelserne, men også forskellige resultater, f.eks. med hensyn til, om folk opfattede annullering af begivenheder eller rejsebegrænsninger som hensigtsmæssige. For det andet er det rigtig vigtigt at skabe tværnationale initiativer, der har infrastrukturen til at kunne gennemføre lignende undersøgelser af høj kvalitet i forskellige lande med kort varsel, i tilfælde af specielle situationer - som f.eks. pandemien." Ingo Zettler tilføjer: "I betragtning af den overvejende sandsynlighed for fremtidige grænseoverskridende katastrofer som pandemier eller naturkatastrofer kan sådanne tværnationale initiativer rent faktisk påvise robuste resultater, der ikke kun er baseret på en enkelt videnskabelig undersøgelse."

Om undersøgelsen

Tre af de fem undersøgelser blev udført i Danmark og to i Tyskland. I alle undersøgelser blev folk bedt om at udfylde personlighedsspørgeskemaer samtidig med, at de gav svar i forskellige karakterskalaer i forhold til COVID-19. En af de danske og begge tyske undersøgelser blev gennemført i begyndelsen af pandemien i foråret 2020, mens to af de danske undersøgelser - the COVID-19 Snapshot Monitoring in Denmark (COSMO-Denmark) - fortsatte og havde svar frem til oktober 2020 inkluderet i analyserne.

Udgivelse

Zettler, I., Schild, C., Lilleholt, L., Kroencke, L., Utesch, T., Moshagen, M., Böhm, R., Back, M. D., & Geukes, K. (i trykken). The role of personality in COVID-19 related perceptions, evaluations, and behaviors: Findings across five samples, nine traits, and 17 criteria. Social Psychological and Personality Science.

Læs forskningsartiklen her og i preprint her.

Emner