6. oktober 2020

Empati får os til at følge corona-regler

FORSKNING

Empati med særligt udsatte borgere får flere til at følge de to vigtige corona-restriktioner: at holde afstand og bære mundbind. Det viser et forskningsprojekt fra de samfundsvidenskabelige fakulteter på henholdsvis Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Universität Ulm i Tyskland. Ifølge forskerne bør myndighederne tilpasse deres kommunikation for at få succes.

Kvinde med maske

Under corona har vi fået tudet ørene fulde af formaninger om at holde fysisk afstand og bære mundbind for at begrænse spredning af corona-virus. Men ét er tale, noget andet er handling. Det har nemlig vist sig svært for mange at indrette sig efter de nye regler. I en ny forskningsartikel i tidsskriftet Psychological Science, dykker forskerne ned i det menneskelige sind og undersøger psykologien bag det at skulle ændre adfærd som følge af corona-restriktionerne.

Information i sig selv er ikke nok

Professor i anvendt social psykologi og adfærdsvidenskab ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Robert Böhm, har sammen med sit team undersøgt, i hvilken udstrækning empati med særligt udsatte borgere, f.eks. ældre, motiverer os til at efterleve afstandskravet og til at bære mundbind.

 ”Vi har fundet ud af, at vi rent faktisk kan bruge empati som et redskab til at øge folks motivation for at efterleve de regler, der i sidste ende kan redde liv,” siger Robert Böhm.

Adfærdsændringer har konsekvenser

De nye restriktioner, som er fulgt i kølvandet på udbruddet af corona-virus, har tvunget os alle sammen til at ændre adfærd. Men adfærdsændringerne har en pris. Og det er væsentligt at tage med i betragtning for at forstå, hvorfor mange har svært ved at tilpasse sig den nye adfærd:

”Der er en reel psykologisk omkostning ved ikke at kunne være i social kontakt med de mennesker, man elsker. Og i forhold til at tage mundbind på, så synes mange, at det er ret ubehageligt”, siger Robert Böhm. Forskerholdet har derfor sat sig for at undersøge, hvad der kan øge folk til at acceptere omkostninger og blive motiveret til at efterleve de vigtige restriktioner.

Beslutningstagerne kan bruge følelser til at redde liv

I fire studier, foretaget blandt mere end 3.700 amerikanske, tyske og britiske borgere lige før og under, at pandemien lukkede de vestlige lande ned, undersøgte forskerne, hvordan henholdsvis ikke-følelsesladet (information alene) og følelsesladet (empatifremmende) kommunikation påvirkede folks motivation for at efterleve kravet om at holde afstand og bære mundbind.

”Vores primære konklusion er, at empati er afgørende. Beslutningstagerne bør overveje at gøre deres information mere følelsesladet, hvis de ønsker at ændre borgernes adfærd,” siger Robert Böhm.

Undersøgelserne er en del af nonprofit-projektet ”COVID-19 Snapshot Monitoring” (COSMO) i Danmark, som udføres af Københavns Universitet med ekstra finansiel støtte fra Lundbeckfonden. Læs mere på https://cosmo.ku.dk. Projektet er en del af et større internationalt COSMO-initiativ koordineret af WHO i Europa.

Artikel: Pfattheicher, S., Nockur, L., Böhm, R., Sassenrath, C., & Petersen, M. B. (2020). Empathy promotes physical distancing and wearing of face masks during the COVID-19 pandemic. Psychological Science. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797620964422.