11. november 2021

200 pædagoger efteruddannes til at styrke små børns følelsesliv

TIDLIG UDVIKLING

De helt små børns følelsesmæssige udvikling er afgørende for deres mentale sundhed og videre udvikling i livet. Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på daginstitutionernes rolle i børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling ved at efteruddanne 200 københavnske vuggestuepædagoger med fokus på deres relationskompetencer.

Børn og pædagog der leger sammen
Foto: Pexels/Jan Krukov

Et menneskes evne til at kunne regulere sin adfærd og negative følelser i sociale relationer er afgørende for psykisk sundhed i et livslangt perspektiv. Evnen udvikles i de tidlige leveår og afhænger primært af den tilknytningskvalitet, som barnet oplever i sin relation til forældrene. Men ifølge OECD så tilbringer mere end 90% af de 0-3-årige børn i Danmark i gennemsnit 30 timer om ugen i daginstitution, så derfor er også pædagogers relationelle kompetencer og deres evner til at opdage og støtte børn, der er udfordrede i at regulere deres følelser, helt centrale.

Ud fra den erkendelse har Institut for Psykologi på Københavns Universitet igangsat et projekt sammen med Københavns Kommune og Københavns Professionshøjskole: 200 af kommunens pædagoger skal efteruddannes for at fremme relationskvaliteten og den følelsesmæssige interaktion mellem vuggestuebørnene og deres pædagoger.

 ”Når en omsorgsperson støtter et barn i sårbare øjeblikke, bliver hverdagens negative følelser lettere at håndtere. Måden, en pædagog indgår i relationen på og måden, som han/hun støtter et barn, der har det svært, er afgørende for, at et barn udvikler både tillid til sine omgivelser og til sig selv og oplever, at svære følelser er noget vi deler og reparerer sammen”, forklarer professor Mette Væver, der leder projektet.

Udfordrende adfærd skal spottes

Det overordnede mål for samarbejdet mellem Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole og Københavns Kommune er at dygtiggøre professionelle omsorgspersoner i at genkende, forstå og reagere på udfordrende børneadfærd.

 ”Vi skal især understøtte udviklingen blandt de børn, der lever med sociale og følelsesmæssige risikofaktorer”, fremhæver Mette Væver.

 I projektet vil man teste effekten af en indsats, der skal fremme kvaliteten i de daglige relationer mellem pædagoger og børn i vuggestuerne, samt i samarbejde med pædagoger udvikle og afprøve et opsporingsredskab til anvendelse i den pædagogiske hverdag og praksis. For Københavns Kommune er projektet en gylden mulighed for at styrke den pædagogiske indsats over for de helt små børn.

Det her er en superspændende indsats, som vil give et reelt kompetenceløft til vores vuggestuepædagoger, så de bliver endnu bedre til den vigtige opgave, det er at støtte små børn i svære eller konfliktfyldte situationer.”

Jesper Christensen, Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune

”Københavnske småbørn tilbringer mange timer hver dag i deres dagtilbud, og vi er naturligvis optaget af, at den omsorg, børnene får her er af allerhøjeste kvalitet. Det her en superspændende indsats, som vil give et reelt kompetenceløft til vores vuggestuepædagoger, så de bliver endnu bedre til den vigtige opgave, det er at støtte små børn i svære eller konfliktfyldte situationer,” siger Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune Jesper Christensen.

Skal spredes som ringe i vandet

Mette Væver håber og tror, at efteruddannelsen af de 200 københavnske pædagoger vil have mærkbar effekt i byens daginstitutioner. Men ambitionerne stopper ikke ved kommunegrænsen:

 ”Når vi er færdige i København, skal vi selvfølgelig informere andre beslutningstagere og kommuner om vores forhåbentlig gode resultater. Daginstitutionen er en af de vigtigste udviklingsarenaer for næsten alle børn i Danmark – og pædagogerne spiller en afgørende rolle i at fremme psykisk sundhed. De mentalt sundhedsfremmende fordele, der er ved at hjælpe helt små børns følelsesmæssige udvikling på vej, skal udbredes i hele landet”, mener professoren.

 

Kontakt

Professor Mette Skovgaard Væver

Telefon:  +45 35 32 49 06

Mail: mette.vaever@psy.ku.dk 

Emner

Læs også