4. november 2020

Nye pædagogiske værktøjer til fremme af børns psykiske sundhed i daginsititutionen

Bevilling

Lektor Mette Skovgaard Væver, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, modtager en bevilling på 6 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd til projektet The Copenhagen Daycare Project.

Daycare

Evnen til at kunne regulere sin adfærd og negative følelser i sociale relationer er afgørende for psykisk sundhed i et livslangt perspektiv. Denne evne udvikles særligt i de tidlige leveår og afhænger i særdeleshed af kvaliteten i barnets omsorgsrelationer, hvor forældrene er primære. Men da næsten alle danske børn mellem nul og tre år går i daginstitution, så bliver også pædagogerne helt centrale omsorgspersoner i barnets udvikling.

Pædagogernes vigtige rolle i børns udvikling

I Copenhagen Daycare Project arbejder lektor Mette Skovgaard Væver med at fremme børns psykiske sundhed og pædagogers samspil med børnene.

”Det lille barn udvikler sig i og med de sociale relationer, som barnet indgår. Og her har pædagogerne en meget vigtig rolle”, siger Lektor Mette Skovgaard Væver, der er leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF) ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Test af pædagogiske værktøjer

Derfor undersøger hun nu, hvad der kan fremme pædagogers samspil med børnene, og hvordan samspillet styrker børnenes sociale, følelsesmæssige, sproglige og kognitive udvikling. I forskningsprojektet der derfor fokus på pædagogers relationelle kompetencer og evner til at opdage børn, der er udfordrede i at regulere deres følelser.

Projektet har derfor to formål:

  • At teste om det hollandsk udviklede pædagogprogram Caregiver Interactive Profile fremmer kvaliteten af pædagogers samspil med børnene, og om – og i så fald - hvordan det fremmer børns sociale, følelsesmæssige, sproglige og kognitive udvikling. I projektet indgår 200 pædagoger og 500 børn.
  • At afprøve en nyudviklet observationsmetode (Social Emotion Regulation Strategies, SERS), der skal kvalificere pædagoger til at opdage og støtte de børn, der har brug for at udvikle mere hensigtsmæssige følelses- og selvreguleringsstrategier.

The Copenhagen Daycare Project: Enhancing the role of daycare providers in supporting young children´s social and emotional development er et nationalt og internationalt samarbejde mellem Københavns Universitet, Københavns Kommune, Københavns Professionshøjskole, Erasmus Universitet, NL og Vrije Universitet, NL.

Emner