Caseformulerings- og alliancetræning

Formål

Som del af CROP-projektet vil vi tilbyde dig også at deltage i et kort kursus med fokus på caseformulerings- og alliancetræning for at undersøge, om deltagelse i kurset har betydning for samarbejdet med klienten og dennes udbytte af behandlingen.

Både caseformulering og alliance har vist sig at have stor indflydelse på klienters tilfredshed med og udbytte af psykologiske behandlingsforløb. Det antages at en af virkningsmekanismerne handler om at terapeuten dermed opnår større sensitivitet over for den enkelte klient og dermed i højere grad kan tilpasse terapien til klienten.

Kurset

Kurset foregår på Institut for Psykologi eller online (Zoom/Skype) og varer max. 2 timer. Kurset vil typisk foregå med en enkelt deltager (hvis logistikken tillader kan kurset også finde sted i små grupper), og Susanne Lunn og Jan Nielsen som undervisere/instruktører. Det kræver ingen forberedelse eller andet at deltage i kurset, udover at deltagerne vil blive bedt om at arbejde med en klient, som du ikke modtager eller forventer at få supervision på. Kurset består i 2 trin. Efter en kort introduktion vil underviserne skitsere principperne i caseformulering, hvorefter kursusdeltagerne får lejlighed til at anvende disse principper på en af deres egne klienter, hvorefter der samles op via fælles refleksion. Anden del af kursus består at underviserne skitsere principper i alliancedannelse, hvorefter kursusdeltagerne får lejlighed til at anvende disse principper på en af deres egne klienter, hvorefter der samles op via fælles refleksion. Herefter afrundes kurset.

Forudsætning for deltagelse og randomisering

Forudsætning for deltagelse i caseformulerings- og alliancetræningen er som nævnt at du ikke har planlagt at modtage supervision på den klient som du vil arbejde med på kurset. Deltagelse sker ved at underskrive samtykkeerklæringen. Herefter vil de psykologer som ønsker at deltage i projektet blive fordelt til enten en interventionsgruppe eller en kontrolgruppe. Hvis du udvælges til interventionsgruppen vil du blive inviteret til et kort kursus som beskrevet ovenfor. Hvis du udvælges til kontrolgruppen, sker der ikke yderligere, men du vedbliver selvfølgelig med at være en del af CROP-studiet og modtager løbende de spørgeskemaer, der er knyttet hertil. Selvom du ikke udvælges til at deltage i kurset bidrager du alligevel til undersøgelsen af caseformulerings- og alliancetræning, idet kontrolgruppen er af afgørende betydning for undersøgelsens gennemførelse og resultater.

Etik og ansvar

Alle deltagere opfordres til at anonymisere de klienter som I arbejder med. Men selvom fuld anonymitet ikke altid er muligt, så er vi alle omfattet af tavshedspligten, da det kun er cand.psych.’er der deltager i kurset.

Vi gør opmærksom på, at der ikke er tale om egentlig supervision i sædvanlig forstand, og underviserne vil ikke fokusere på det enkelte behandlingsforløb eller hvordan de enkelte psykologer håndterer dette. Hvis en psykolog har konkrete udfordringer ifht. en klient, vil vi anbefale at søger faglig vejledning der hvor I almindeligvis gør det, fx via supervision. Vi skal for en god ordens skyld også tydeliggøre, at vi ikke har viden/information om de konkrete behandlingsforløb, jer eller jeres klienterne, idet al data som vi på sigt får adgang til er anonymiseret.