Hvad indebærer deltagelse?

Formål

Formålet med dette projekt er at undersøge behandling ved praktiserende psykologer og at belyse spørgsmålet om, hvad der virker i psykoterapi. Projektet fokuserer blandt andet på den terapeutiske proces, og hvordan psykologer tilpasser deres behandling til klienters behov og præferencer. Deltagende psykologer har også mulighed for at få et kort kursus i terapeutisk alliance og caseformulering (læs mere om dette kursus her).

Undersøgelsen er baseret på en række spørgeskemaer, som psykologer og klienter får tilsendt elektronisk. Forskergruppen har ikke mulighed for at koble besvarelserne til de enkelte deltagere i projektet – både psykologers og klienters besvarelser er således fuldstændig anonymiserede.

Honorering

Deltagende psykologer honoreres med kr. 1.000 pr. klient, der medvirker i projektet og har mindst tre samtaler (det mindste antal samtaler, der muliggør en analyse af terapiprocessen).

Hvem kan deltage?

Aktuelt har vi særligt fokus på at tilknytte psykologer med ydernummer til projektet.

Hvad skal psykologerne gøre?

  • Ved starten af din deltagelse i projektet skal du en gang for alle udfylde seks spørgeskemaer, hvilket tager 45-60 minutter.
  • Undervejs vil du blive bedt om at udfylde 1-2 spørgeskemaer efter hver gang, du har set din klient, hvilket tager 3-10 minutter pr. gang.
  • Afslutningsvis vil du blive bedt om at svare på en række spørgsmål om det netop gennemførte behandlingsforløb, hvilket tager 5 minutter.

Alle spørgeskemaer udfyldes elektronisk på PC, tablet eller telefon.

Hvordan rekrutterer du klienter til projektet?

Du skal være indforstået med at spørge dine klienter, om de ønsker at deltage i projektet. Det er selvfølgelig fuldstændig frivilligt for klienterne, om de vil deltage, og forskergruppen står via det elektroniske dataindsamlingssystem for al kommunikation med klienterne om projektet.

Alle voksne klienter i individuel terapi kan deltage. Klienter under 18 år og voksne klienter i par-, familie-, eller gruppeterapi kan ikke deltage i undersøgelsen.

Når en klient kontakter dig pr. telefon eller mail, bedes du orientere klienten om, at denne har mulighed for at deltage i et forskningsprojekt og kan få tilsendt informationsmateriale om dette. Hvis klienten er interesseret i at vide mere om projektet, registrerer du dette på din særlige projekthjemmeside – herefter får klient automatisk tilsendt information om projektet og kan vælge at takke ja eller nej til at deltage.

Vores forhåbning er, at du i første omgang rekrutterer tre klienter til projektet og herefter, efterhånden som disse afslutter deres forløb, inkluderer nye klienter, indtil du har haft ti klienter i projektet.

Klienternes forløb i projektet

  • Indledningsvis skal klienterne udfylde en række spørgeskemaer, hvilket tager ca. 30 minutter.
  • Klienten vil endvidere blive bedt om at besvare en række spørgsmål en gang ugentligt, hvilket tager et par minutter, samt efter hver terapisession, hvilket tager 3-10 minutter pr. gang.
  • Afslutningsvis og 3 måneder efter afslutningen vil klienten blive bedt om at udfylde en række spørgeskemaer, hvilket tager 20-25 minutter.

Klienterne får link til spørgeskemaerne via mail og SMS.

Hvordan kan jeg tilmelde mig?

Du kan få mere information om projektet og tilmelde dig ved at sende en mail til crop@psy.ku.dk eller på tlf. 35 32 48 88. Du kan også se vores liste over hyppigt stillede spørgsmål til projektet her.