Aftagerpanel – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for psykologi > Om Institut for Psykologi > Aftagerpanel

Aftagerpanel for Institut for Psykologi

Institut for Psykologis Aftagerpanel består af otte aftagere fra private og offentlige virksomheder, der benytter psykologisk ekspertise, samt fire repræsentanter fra Institut for Psykologi. Panelet rådgiver både i forhold til bachelor- og kandidatuddannelsen i Psykologi.

Panelet mødes ca. to gange årligt og diskuterer uddannelsesmæssige tiltag, der kan være til gavn for både aftagere og kandidater.

Her kan du læse referaterne fra møderne i Aftagerpanelet.

Aftagerpanelets væsentligste funktion er således løbende at sikre en tidssvarende psykologiuddannelse på højeste faglige niveau gennem en systematisk dialog mellem instituttet og arbejdsmarkedet.

Aftagerpanelets medlemmer 

Formand for Instituttets Aftagerpanel er direktør Frank Humle, Center for Hjerneskade, og næstformand er studieleder Torben Bechmann Jensen, Institut for Psykologi. Formand og næstformand deltager også i Fakultetets centrale Aftagerpanel.

Eksterne medlemmer: 

Navn

Arbejdssted


Chefpsykolog
Torben Schjødt

Psykiatrisk Center København
Rigshospitalet opg. 62, 1.
Edel Sauntes Allé 10
2100 København Ø

Direktør, cand.psych.
Frank Humle

Center for Hjerneskade
Amagerfælledvej 56A
2300 København S

Censorformand, cand.psych.
Troels Gottlieb


 

Cand.psych., bestyrelses- og ledelsesrådgiver
Jens-Peter Poulsen

 

Familiekonsulent
Danielle Mikkelsen

Familiehuset 
Bjergegade 10B
3000 Helsingør

Chefkonsulent
Line Thatt Jensen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Center for HR,
Afd. for Organisation og HR
Sjællandsgade 40, byg. I, 2. sal
2200 København N 


Interne medlemmer:

Studieleder Torben Bechmann Jensen
Institutleder Søren Kyllingsbæk
Lektor Susanne Harder
Studienævnets næstformand Cecilie Weischer Frandsen