Institut for psykologi – Københavns Universitet

Farewell conference

Professor, Mag. Art og Dr. Phil. Mariane Hedegaard holder sin afskedsforelæsning mandag den 5. september 2016 i forbindelse med the farewell conference Cultural-Historical Approaches to Children's Development and Childhood. Mariane Hedegaard har været ansat på Institut for Psykologi i 14 år siden hun tiltrådte professoratet i udviklings-psykologi i 2002. Instituttet har gennem alle årene sat stor pris på Marianes indsats indenfor forskningen og undervisningen og ønsker Mariane alt godt fremover. Efter forelæsningen inviterer instituttet til reception. Alle er velkomne.

Læs invitationen til the farewell conference og reception for Professor Mariane Hedegaard og her det opdaterede program.

Ny bog af lektor Jesper Dammeyer

Lektor Jesper Dammeyer, Institut for Psykologi, har sammen med lektor Louise Bøttcher, DPU, udgivet bogen "Development and Learning of Young Children with Disabilities". Bogen er udkommet på forlaget Springer. Udgivelsen fejres med en reception fredag den 7. oktober 2016.

Læs mere om bogen og receptionen her.