14. september 2023

Forskningsprojekt fokuserer på skolebørns opmærksomhed i en hverdag fyldt med distraktioner

BEVILLING

Et stort mindretal af danske unge tager ikke en ungdomsuddannelse, og trivselskrisen blandt børn og unge er på alles læber. Et nyt forskningsprojekt vil forbedre elevernes faglige og sociale trivsel og på sigt deres mod til at fortsætte i videre uddannelse – blandt andet gennem lærerledte, forskningsbaserede undervisningsforløb med opgaver og øvelser målrettet klasser på mellemtrinnet.

Skolebørn. Foto: iStock
Skolebørn. Foto: iStock

Et stigende antal af danske børn og unge oplever trivselsproblemer i løbet af deres skoletid, og mange fagfolk påpeger, at udfordringerne forstærkes af konstante forstyrrelser fra digitale medier og sociale platforme både i og uden for skoletiden. Derudover er næsten hver femte unge dansker mellem 18 og 25 år hverken i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Rapporter har vist, at dette er en særligt sårbar gruppe, som hyppigere er i kontakt med psykiatrien og retssystemet.

Vil styrke koncentration og selvrefleksion

Et nyt forskningsprojekt kaldet ”På Sporet 2.0”, som TrygFonden støtter med 4,3 mio. kr., skal hjælpe børn i 4. og 5. klasse med at udvikle forudsætningerne for tage en ungdomsuddannelse.

”Formålet med vores projekt er at forsøge at forbedre folkeskoleelevers faglige trivsel på tværs af fag. Det skal bl.a. ske ved at træne deres kognitive kontrol, så de lettere kan holde fokus og finde koncentrationen igen, når de bliver distraheret,” siger Signe Vangkilde, professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.

Hun suppleres af forskerkollega og kommende ph.d.-studerende på projektet, Anne Marie Kristensen:

”Vi vil også gerne træne børnene i at reflektere over, hvilke omstændigheder og strategier, der hjælper og motiverer dem til at lære. Vores tidligere pilotprojekt viser, at det kan skabe et roligere undervisningsmiljø, som giver både lærere og elever mere overskud og bidrager til den sociale trivsel,” forklarer hun.

Hjælp til at komme på sporet

Der findes forskellige indsatser med henblik på at understøtte elever, der i 8. klasse ikke vurderes som parate til videregående uddannelser, men desværre har effekterne ofte været små eller helt fraværende. Forskerne bag ”På Sporet 2.0” peger på, at der typisk har været tale om turboforløb, som er foregået uden for klasseundervisningen og først sent i skoleforløbet.

”Vi håber på at kunne styrke elevernes forudsætninger i en tidligere alder – og inden for deres almindelige undervisningstid i forløb målrettet alle i klassen. Det indebærer, at vi understøtter lærerne i at levere øvelser til at styrke opmærksomhed, kognitiv kontrol og refleksion over egen læring,” siger Signe Vangkilde.

De to forskere har udviklet og afprøvet en pilotudgave af ”På Sporet” på mellemtrinnet, hvor eleverne blev inddraget aktivt i at udvikle strategier til at styrke deres opmærksomhedsstyring og faglige trivsel. Indsatsen er en universel tilgang rettet mod hele klassen, men forventes at gavne de mest udfordrede elever i særlig grad.

”Forløbet er designet til at engagere både læreres og elevers selvrefleksion, særligt når det gælder deres brug af digitale medier for at skabe et velovervejet brug og kritisk stillingtagen, som ikke handler om hverken forbud eller ureguleret brug,” siger Anne Marie Kristensen.

Stærke samarbejdspartnere

I forbindelse med projektet samarbejder forskningsgruppen med L&R Uddannelse+, som hjælper med opbygningen og driften af en digital platform, hvori undervisningsmaterialerne bliver let tilgængelige.

Derudover indleder de i forbindelse med projektet et samarbejde med Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole med henblik på at styrke integrationen mellem forskning og praksis. Projektet udføres med input og faglig rådgivning fra nationale og internationale forskere fra Canada, Storbritannien og Australien.

Lærere og skoleledere, der kunne have interesse i at tage del i projektet, eller andre, der ønsker at høre mere, er velkomne til at tage kontakt: amhk@psy.ku.dk

Kontakt

Anne Marie Kristensen
Teaching Assistant Professor
Department of Psychology
Mail: amhk@psy.ku.dk  
Mobile: +45 50 59 35 25

Signe Allerup Vangkilde
Professor
Department of Psychology
Mail: signe.vangkilde@psy.ku.dk 
Phone: +45 35 32 48 85

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: sih@samf.ku.dk 
Telefon: +45 93 56 53 29

Emner