5. april 2022

Kandidat fra Psykologi modtager den årlige studenterpris fra IDA Arbejdsmiljø

Prismodtager

Maria Bang Jensen har modtaget studenterprisen for sit speciale om sorghåndtering på arbejdspladsen. I specialet stiller hun skarpt på de hidtil oversete arbejdsmiljøproblemstillinger, der kan opstå, når sorgen rammer en medarbejder på arbejdspladsen.

Maria Bang Jensen
Maria Bang Jensen

IDA Arbejdsmiljø har uddelt sin årlige studenterpris, som gives for bachelor-, master- eller kandidatopgaver, der bidrager til arbejdsmiljøfeltet.

I 2022 er prisen gået til Maria Bang Jensen fra Institut for Psykologi for specialet "Sorghåndtering på arbejdspladsen".

I sit speciale har Maria Bang Jensen udarbejdet et større litteraturstudie, der fremhæver, at problemstillingen bl.a. handler om, at arbejdspladserne ikke er forberedte, når en medarbejder mister en nærtstående. Det resulterer ofte i en mangelfuld håndtering af de sorgramte medarbejdere. Maria Bang Jensen påpeger, at arbejdspladserne mangler viden og forståelse for sorgens indflydelse på arbejdslivet. I specialet fremhæver hun afslutningsvis udviklingspunkter for en fremtidig arbejdsmiljøindsats for sorghåndtering på arbejdspladsen.

”Jeg håber, at den almennyttige viden om sorghåndtering på arbejdspladsen, der er fremkommet i løbet af specialeprocessen, vil komme arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og medarbejdere til gavn og være et startskud til at tage hånd om en overset arbejdsmiljøproblemstilling. Det er vigtigt, hvis man ønsker at forbedre, ikke bare de ramte medarbejderes arbejdsmiljø, men også ledere og kollegaers, da det kan være vanskeligt, hvad der kan siges og gøres for en sorgramt kollega” siger Maria Bang Jensen.

Det vækker også glæde hos Maria Bang Jensens vejleder, Janne Skakon, ekstern lektor indenfor arbejds- og organisationspsykologi ved Institut for Psykologi, at studenterprisen i år er gået til Københavns Universitet.

"Jeg er rigtig glad for, at Maria har vundet – det er fortjent. Maria har udarbejdet et gennemarbejdet speciale med et supervigtigt fokus”, siger Janne Skakon.

På instituttets vegne ønsker vi tillykke med den flotte studenterpris.