30. juni 2022

Hvad gemmer der sig bag løgnene? Nyt projekt undersøger ærlighed og uærlighed

Bevilling

Med støtte fra VELUX FONDEN skal forskere ved Institut for Psykologi undersøge ærlig og uærlig adfærd i tætte relationer og på tværs af kulturer. Samtidig sætter projektet fokus på fænomenet ’brutal ærlighed’.

Fingers crossed
Photo: Colourbox

Ærlig og uærlig adfærd kommer til udtryk på mange måder og kan have meget forskellige underliggende årsager. Ærlighed og uærlighed påvirker også over en bred kam menneskers liv og deres sociale relationer – hvad enten det handler om personen, der skjuler en ubehagelig sandhed for partneren, eller politikeren, der lyver offentligt for egen vindings skyld.

Men hvordan kommer uærlighed og ærlighed til udtryk i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge? Og hvad kendetegner mennesker, der i stedet for at lyve er 'brutalt ærlige' – også selvom de sårer andres følelser?

Sådanne spørgsmål er kernen i et nyt projekt finansieret med 6 mio. kr. fra VELUX FONDENs kernegruppeprogram, der støtter grundforskningsmiljøer inden for humaniora og beslægtede samfundsvidenskabelige fag.

”Fænomener som ærlighed og uærlighed er grundlæggende for al menneskelig kommunikation og interaktion. Og vi møder forskellige former for uærlighed næsten dagligt. Nogle gange virker det ret fristende ikke at fortælle hele sandheden, selv om de fleste forældre fortæller deres børn ikke at lyve. Ærlighed eller uærlighed er noget, vi alle er optaget af,” forklarer professor Ingo Zettler.

Han leder i samarbejde med lektor Séamus Power projektet ’(Dis-)Honesty’ forankret på Institut for Psykologi. Sammen med to ph.d.-studerende og en postdoc vil forskerne undersøge ærlighed og uærlighed ud fra tre forskellige vinkler:

  1. 'Brutal ærlighed', den lidt afstumpede form for ærlighed, som er et underbelyst område i forskningen
  2. Ærlighed og uærlighed i tætte, intime relationer
  3. Forskelle i begreber og opfattelser af (u)ærlighed på tværs af kulturer med øje for at etablere en ny teoretisk og empirisk ramme for videre studier

Projektet er ambitiøst: Alle delprojekter kombinerer kvalitative og kvantitative metoder og vil involvere flere tusinde deltagere fra flere lande i surveys, ligesom et stort antal par i Danmark indgår i delundersøgelsen af ærlighed i parforhold.

Uskyldige løgne og grimme løgne

Selvom ’ærlighed’ er et urgammelt begreb og genstand for forskning inden for flere videnskabelige discipliner, understreger Séamus Power, at der stadig er meget, vi ikke ved:

Vi er især interesseret i begrundelserne for, hvorfor man er ærlig eller uærlig.

Séamus Power

"Nogle aspekter af ærlighed og uærlighed har der ikke tidligere været forskningsfokus på –som med ’brutal ærlighed’. I forhold til andre aspekter har vi fået bedre data og måder analysere dem på. Det er derfor et vigtigt formål med projektet at få et mere nuanceret syn på, hvad sandhed er,” siger han.

”Vi er især interesseret i begrundelserne for, hvorfor man er ærlig eller uærlig. Er der omstændigheder, hvor folk vil sidestille tilbageholdelse af oplysninger med det at lyve? Kan der være legitime grunde til at lyve, og varierer sådanne specifikke sammenhænge på tværs af kulturer? Eller kan vi identificere former for uærlighed, vi helt bør undgå?"

Ingo Zettler nævner intime relationer som et godt eksempel på, hvor komplekse sådanne spørgsmål kan være.

”I intime forhold er det interessant at se på forskellige former for løgne, herunder ’hvide’ og ’prosociale’ løgne. Nogle gange vil vi gerne beskytte vores partner, så det er ikke altid et spørgsmål om at være god eller ond.”

Projektet begynder primo 2023 og slutter i begyndelsen af 2026.

Kontakt

Ingo Zettler
Professor, Institut for Psykologi
og Copenhagen Center for Social Data Science
Email: ingo.zettler@psy.ku.dk
Telefon: +45 35 32 48 50

Seamus Anthony Power
Lektor, Institut for Psykologi
Email: seamus.power@psy.ku.dk
Telefon: +45 35 33 25 76

Emner

Læs også