3. maj 2021

Tilbud om gratis samtalebehandling i Studenterklinikken ved Institut for Psykologi

Annonce

Studenterklinikken ved Institut for Psykologi tilbyder ugentlige samtaler med psykologistuderende i op til tre måneder i efteråret 2021. Se om tilbuddet er noget for dig her.

Institut for Psykologi

Institut for Psykologis studenterklinik tilbyder gratis samtaleforløb i op til 3 måneder fra den 1. september til cirka den 15. december 2021. Samtalerne foregår med en psykologistuderende, der er på sidste del af studiet, og som bliver vejledt af en uddannet psykolog. Tilbuddet er rettet mod individuel behandling til personer over 18 år med lettere psykologiske problemer (fx humør, kriser, tab/sorg).         

Samtalerne finder sted én gang ugentligt i cirka 50 minutter i tidsrummet kl. 9 til 16.00 på Institut for Psykologi, Øster Farimagsgade 2A, 1353 Kbh. K. Samtalerne optages på video til brug for studenterterapeutens træning, ligesom der føres journal. Materialet håndteres og opbevares fortroligt og efter gældende etiske regler. Det samme er gældende for de oplysninger som du sender til os, fx mailkorrespondance mv.

Hvis du er interesseret, så er du velkommen til at kontakte lektor og koordinator for Studenterklinikken Jan Nielsen på jan.nielsen@psy.ku.dk senest den 30. september. Hvis tilbuddet skønnes relevant for dig, vil du blive indkaldt til en forsamtale med en studenterterapeut og dennes vejleder i starten af september og på baggrund af forsamtalen træffes beslutningen om et samtaleforløb. Hvis ikke vores tilbud skønnes relevant for dig, vil vi prøve at foreslå nogle andre muligheder. Da der kun er et begrænset antal pladser, er det muligt, at vi ikke kan imødekomme alle der henvender sig.

OBS. Tilbuddet er nu lukket for henvendelser.