15. september 2020

Sundhedsstyrelsen inkluderer OCS-projekt i nye anbefalinger til at vurdere hjerneskade-patienters funktionsevne

Nationale anbefalinger

Sundhedsstyrelsen anbefaler i ny rapport en række redskaber til at vurdere funktionsevnen hos voksne patienter med en hjerneskade. Styrelsen anbefaler bl.a. Oxford Cognitive Screen (OCS), som adjunkt Ro Robotham ved Institut for Psykologi står bag.

Hvert år rammes cirka 12.000 danskere af apopleksi, altså en blodprop eller blødning i hjernen. Apopleksi kan give patienter både fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, som fx problemer med sprog, hukommelse og opmærksomhed.

I en ny rapport kommer Sundhedsstyrelsen med en række nationale anbefalinger til redskaber, der kan bruges til at vurdere funktionsevnen hos voksne patienter, der er ramt af en hjerneskade. Her anbefaler Sundhedsstyrelsen blandt andet værktøjet Oxford Cognitive Screen (OCS), som kan bruges til at identificere kognitive vanskeligheder hos apopleksipatienter tidligt i deres forløb, så rehabiliteringsindsatsen kan tilpasses den enkelte patients behov. OCS-værktøjet er i dansk sammenhæng udarbejdet af adjunkt ved Institut for Psykologi Ro Robotham, der i forbindelse med sin ph.d.-afhandling oversatte værktøjet til dansk og indsamlede dansk referencemateriale til testen.

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger skal sikre et mere ensartet behandlingsforløb til voksne hjerneskade-patienter og skal klæde sundhedspersonale på til at vurdere patienternes funktionsevne.

Læs rapporten "Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne – hos voksne med erhvervet hjerneskade".