23. juni 2020

Stig Poulsen modtager bevilling til CROP-projektet

BEVILLING

Lektor Stig Poulsen fra Institut for Psykologi har netop fået en bevilling fra TrygFonden til at forske i udbyttet af psykologisk behandling i den danske praksissektor og blandt psykologer i privat praksis.

Stig Poulsen

Lektor og ph.d. ved Institut for Psykologi Stig Poulsen har modtaget en bevilling fra TrygFonden på 4.622.382 kr. Donationen går til CROP-projektet, der undersøger psykoterapeutiske forløb hos praktiserende psykologer og evaluerer udbyttet af den psykologiske behandling.

Sammen med kollegaerne i CROP-projektet vil Stig Poulsen kortlægge virksomme faktorer i terapien med henblik på at kunne tilrettelægge mere effektive terapiforløb. En af de teser, der skal undersøges i projektet, er, at forskellige psykoterapeutiske tilgange har forskellig effekt på forskellige typer af klienter. I første del af projektet er formålet at beskrive sværhedsgraden af klienternes symptomer og evaluere symptombedring hos klienterne. Der fokuseres her på patienter med angst eller depression.

Anden del af projektet undersøger, hvordan terapien bedst kan tilpasses klienternes karakteristika og præferencer i forhold til behandlingen. Her er der særligt fokus på betydningen af klientens følelsesmæssige tilknytning til psykologen, herunder om klientens udbytte øges, hvis psykologen tilpasser den terapeutiske stil til klientens specifikke tilknytningsmønster.

Læs mere om CROP-projektet her.