17. november 2017

Ny håndbog hjælper forældre tackle børn med angst

HÅNDBOG I ANGST

Tre forskere på Institut for Psykologi har udgivet en håndbog, der kan støtte forældre til børn med angst. Bogen fokuserer på at klæde forældrene på til at forebygge angst og give barnet mere mod.

Flere og flere forældre oplever, at deres barn lider af angst, og angstlidelser er en af de hyppigst forekommende psykiske lidelser i barn- og ungdommen. Det anslås, at cirka 10 procent af alle børn opfylder kriterierne for en angstlidelse.

Angsten forstyrrer børnenes hverdag og gør det svært for familien at fungere, og selvom forældrene ønsker at hjælpe deres børn ud af angsten, så kan manglende viden om, hvordan man støtter det angste barn medføre, at mange forældre i stedet kan komme til at fastholde angsten hos deres børn, fx ved at være overbeskyttende.

Fri af angst - forsidePå Københavns Universitets Center for Angst har forskerne de seneste ti år behandlet både de angst-ramte børn og unge og deres forældre. De mange samtaler med forældrene har givet forskerne en særlig viden om, hvordan det er at være forælder til et angst barn og den viden har de nu samlet i bogen ”Fri af angst.”

Bogen er en håndbog målrettet forældre til ængstelige eller angste børn. Den består af tre dele:

  • Første del rummer beskrivelser, der kan hjælpe forældre med at afklare om deres barn er angst eller blot ængsteligt.
  • Anden del består af en gennemgang af en række problematikker man kan opleve at stå i som forældre til et ængsteligt barn og giver råd til, hvordan man selv kan påvirke sit barns udvikling i positiv retning.
  • Tredje del rummer en beskrivelse af de teknikker, der anvendes i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af angst i barndommen, med fokus på hvordan forældre kan støtte deres barn i at anvende disse.

”Fri af angst” er skrevet af professor MSO Barbara Hoff Esbjørn, postdoc Sonja Breinholst og videnskabelig assistent Bianca Munkebo Christiansen. De tre forskere beskriver i bogen de grundlæggende principper for kognitiv adfærdsterapi trin for trin, så forældre, der har et barn i behandling, forstår, hvad barnet skal lære og kan støtte det i de øvelser, det får med hjem mellem terapisessionerne. På den måde får barnets forældre de bedste forudsætninger for at hjælpe barnet.

Kontakt

Barbara Hoff Esbjørn
Professor MSO
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 05
Mail: barbara.hoff@psy.ku.dk