Formidling og outreach

Nedenfor kan du finde nogle eksempler på vores seneste formidlingsaktiviteter

Medieoptrædener

September 2020. Konferenceoplæg med Mette Skovgaard Væver ved konferencen, Värna våra yngsta 2020 i Stokholm, om blandt andet Alarm Distress Baby Scale som et redskab til at vurdere spædbarnets mentale trivsel.

September 2020. Interviews med Johanne Smith-Nielsen i Politiken (artikelserie - 3 artikler) om fædre og fødselsdepression, hjælp til fædre med fødselsdepression og betydning for relationen til barnet.

August 2020. Bidrag og interviews med Johanne Smith-Nielsen, artikler i magasinet EVA TEMA om betydning af barnets relation til de voksne i dagtilbuddet (AUGUST 2020-NUMMER).

August 2020. Interview med Johanne Smith Nielsen til magasinet Bedre Barsel om mental trivsel og ensomhed under barsel.

August 2020. Interview med Johanne Smith Nielsen til GO' AFTEN DANMARK om mental trivsel under barsel.

September 2019: Interview med Mette Skovgaard Væver i Politiken om spædbørnsforældres forbrug af skærme.

Marts 2019: Interview med Johanne Smith-Nielsen i Jyllandsposten vedr. screening af nybagte mødre for tegn på fødselsdepression.

Marts 2019: Interview med Johanne Smith-Nielsen i DR-radioprogrammet P1 Morgen om behovet for nationale retningslinjer for screening af mødre for tegn på fødselsdepression.

Februar 2019: Interview med Mette Skovgaard Væver i Radio24syvs program 24 Spørgsmål til Professoren om  tryg tilknytning mellem forældre og barn samt tilknytningens betydning for fremtidige relationer. Udsendelsen kan høres med abonnement hos Podimo.  

December 2018: Interview med Mette Skovgaard Væver i podcastserien Ingen Elsker Lone Franck vedr. kærlighed og tilknytning.

September 2018: Interview med Mette Skovgaard Væver i Politiken vedr. finanslovudspil om barnets første 1000 dage.

September 2018: Interview med Mette Skovgaard Væver til DR.dk om gode råd til sund forældre-barn tilknytning.

Januar 2018: Interview med Mette Skovgaard Væver til LFS Nyt i artiklen Pædagoger skal være næsten-forældre.

September 2017: Interview med Mette Skovgaard Væver i Altinget om behovet for systematisk screening af spædbørn.

Januar 2017: Analyse af Mette Skovgaard Væver i Politiken om ADBB-metodens virkning og potentiale, her gengivet på KU’s hjemmeside.

Januar 2017: Interview med Mette Skovgaard Væver i Ugebrevet A4 om behovet for tidlig opsporing.

Outreach publikationer rettet mod praktikere, politikere og beslutningstagere, forældre og undervisere

Haase, T. W., Krogh, M. T., Madsen, E. B., Egmose, I.  & Væver, M. S. (2021). Forstå din baby - nu i gang i 10 kommuner. Sundhedsplejersken, 2.

Aida, A., Væver, M. S. & Smith-Nielsen, J. (2020). Nye forskningsindsatser skal hjælpe de små i psykiatrien og kommunen.

Væver, M. S., Smith-Nielsen, J. & Egmose, I. (2020). Hvordan fastholder og sikrer vi en god implementering af ADBB-metoden i Danmark? Sundhedsplejersken, 4, 2020, pp. 26-30

Egmose, I., Haase, T.W., Krogh, M. T. & Væver, M. S. (2019). Sundhedsplejersker i ti kommuner hjælper forskerne med at kortlægge og styrke førstegangsforældres ressourcer. Sundhedsplejersken, 3.

Smith-Nielsen, J. & Væver, M. S. (2019). EPDS i Danmark – et forslag til forskningsbaserede retningslinjer for screening for fødselsdepression. Sundhedsplejersken.

Væver, M. S. (2019). En tværfaglig tidlig børneindsats kræver fælles sprog, kompetencer og systematik. I Bergholdt Hansen, Ditte, Ottsen, Camilla, & Heckman, James J., Tidlig indsats i dagtilbud, perspektiver på Heckman-kurven (1. udgave ed., Tæt på ledelse i dagtilbud). Frederikshavn: Dafolo

Væver, M. S. (2018). Tidlig opsporing af psykisk mistrivsel hos spædbørn. Samfundsøkonomen, 1, 2018, pp. 29-31

Væver, M. S. (2018). Pædagoger kan spotte børns psykiske mistrivsel. Børns hverdag, 1, 2018, pp. 14-17

Væver, M. S. (2017). Forsker: Tidlig børneindsats kræver national handleplan. Altinget, september 2017.

Smith-Nielsen, J., Bikic, A., Væver, M. S. (2018). Hvorfor gentager vi vores forældres fejl? Forskerzonen, Videnskab.dk; 3.10.2018.

Væver, M. S., Smith-Nielsen, J., von Wowern, R. & Wendelboe, K. (2016). Sikre metoder til at opspore tidlig mistrivsel og stress hos spædbørn, Sundhedsplejersken, 3, 2016, pp 7-12

Væver, M. S., Hjulmand, K. & Scharff, P. (2015). Adoption uden samtykke. Ni metoder til at afdække forældreevne. Rapport udarbejdet for Socialstyrelsen, Socialstyrelsen, pp.1-35