Forskning og formidling

I Center for Angst samarbejder vi med førende eksperter på området fra hele verden. Vores forskning er derfor på et meget højt internationalt niveau. Vores forskning fokuserer både på teorien bag angst samt udvikling af effektive behandlingsmetoder. Vi forsøger at forstå, hvorfor mennesker udvikler internaliserende lidelser, hvilke mekanismer der vedligeholder problemerne, samt hvordan vi hurtigt og effektivt kan intervenere over for dem. Vi udfører både grundforskning, det vil sige forskning, der forsøger at forstå, hvordan internaliserende lidelser udvikles og vedligeholdes, og dermed videreudvikle teorierne på området, samt forskning og udvikling af forebyggelse og mest mulig effektiv behandling af angst og depression.

Aktuelt har vi et stort forskningsprojekt, der omhandler et forældrebaseret selvhjælpsprogram til forebyggelse og behandling af angst hos børn i 1.-6. klasse kaldet FÅ STYR PÅ angsten. Vi forsøger at undersøge, hvilke familier der responderer bedst på behandlingen, samt i hvor høj grad der er behov for terapeutleverede workshops.

Center for Angst samarbejder med mange forskellige aktører, herunder Regioner, kommuner samt private virksomheder. Ønsker du at samarbejde omkring et forskningsprojekt, kontakt da en af vores forskningsansvarlige Sonja Breinholst eller Monika Walczak.

En af de største opgaver i Center for Angst er at bygge bro mellem forskning og praksis. Dette forsøger vi blandt andet at gøre, ved at lade vores viden og resultater komme både praktikerne og lægmanden til gode.

Vores forskningsresultater er derfor udgivet i både internationale og nationale tidsskrifter samt i bøger. Vi forsøger desuden at nå så bredt ud som muligt, hvorfor vi ligeledes formidler gennem podcast, avisartikler, radioprogrammer, mv.