Til psykologistuderende

Bliv tilknyttet Center for Angst under dit psykologistudium

Vi ansætter løbende psykologstuderende i Center for Angst til at hjælpe med alle de mange forskellige opgaver, vi varetager.

Opgaverne vil variere efter centerets behov indenfor både forskning og klinik.

Er du interesseret i at blive en del af Center for Angst? For yderligere oplysninger kontakt studenteransvarlige psykolog Monika Walczak.

Praktik i klinikken i Center for Angst

Vi tager imod praktikanter i Center for Angst hvert semester.

For at komme i praktik skal du være på kandidatdelen af psykologistudiet.

Praktikantopgaver involverer administrative opgaver, grundig oplæring i kliniske udredninger samt varetagelse heraf, ugentlig supervision og mulighed for at være co-terapeut i behandlingsforløb.

Mange af vores tidligere praktikanter har efterfølgende fået job i Center for Angst, psykiatrien eller andre kliniske stillinger.

KA opgave (speciale) hos Center for Angst

I Center for Angst har vi et bredt udvalg af empirisk data, som du kan bruge til dit speciale. Du kan ligeledes skrive et teoretisk speciale hos os. Nogle gange bliver specialerne til forskningsartikler. Er du interesseret i at skrive speciale hos Center for Angst? For yderligere oplysninger kontakt studenteransvarlige psykolog Monika Walczak.

Undervisning på psykologstudiet på KU

Medarbejdere fra Center for Angst varetager løbende undervisning af studerende på psykologistudiet, blandt andet forelæsninger på BA og KA klinisk- og udviklingspsykologi, seminarhold og praksishold.