Talk med Iram Khawaja: De psykologiske konsekvenser af diskrimination

Milan Obaidi og  Iram Khawaja

Minoritetsstress - Individuelle belastningsreaktioner på strukturel ulighed, diskrimination og andetgørelse

Diskrimination kan vise sig på forskellige måder og have forskellige virkninger og konsekvenser. I dette oplæg rettes fokus på både den synlige form for diskrimination, som f.eks. hadtale og -forbrydelser og den mere usynlige form, som f.eks. mikroaggressioner, subtile blikke og affektive stemninger. Begge former for diskrimination har psykologiske og sociale konsekvenser som vil blive begrebsliggjort via eksisterende forskning og teori om minoritetsstress, internaliseret racisme, racialiseret traumer og hyper-årvågenhed.

Institut for Psykologi afholder i oktober Discrimination Awareness Month og har i den forbindelse inviteret lektor Iram Khawaja (DPU, Aarhus Universitet) til at holde oplæg for interesserede studerende og ansatte.

Irams oplæg bliver modereret af Milan Obaidi og finder sted d. 9. oktober fra kl. 15.15-17 på CSS i bygning 7 (lokale 7.0.34).