7. Arbejds- og Organisationspsykologiske Salon - Online

Bygning 12, CSS

Corona og arbejdsliv – hvad har vi lært? Perspektiver fra forskning

I Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon ønsker vi at styrke arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser gennem fokus på et sundt, produktivt og innovativt arbejdsmiljø. I vores syvende salon sætter vi fokus på arbejdslivet under coronapandemien. 

Salonen finder sted den 2. juni 2021 kl. 13-14:15 som webinar. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Du kan tilgå webinaret her.

Henvendelser omkring salonen kan rettes til Janne Skakon fra Institut for Psykologi.

Program

13:00 Velkommen – Salon i et Corona-sikkert format v. Janne Skakon, IfP, KU.
13:10

Trivselsvejledning for distanceledere – læring fra Covid-19 v. Nanna Svart, stud.psych. IfP & Projektkonsulent i LEAD.

Er hjemmearbejdet kommet for at blive? Forsikringsgiganten Codan har omlagt store dele af deres kontorpladser til delvise hjemmearbejdspladser, hvilket stiller andre krav til lederens sikring af medarbejdernes trivsel. Vi kigger på dansk og international forskning som peger på, at ledelse af trivsel på distancen potentielt fordrer et nyt blik på forholdet mellem jobkrav og -ressourcer.

13:25

Ledertrivsel på distance v. Christine Ipsen, PhD, Associate Professor, Innovation Division, Head of the Implementation and Performance Management Group, DTU.

Mange arbejdspladser ønsker fremover at tilbyde mere fleksibilitet og mulighed for distancearbejde. Det er velkendt at distancearbejde har både fordele og ulemper for medarbejdere. Men det er ikke helt så kendt hvordan ledere oplever at lede på distancen, hvordan det påvirker deres ledelse. Dette oplæg sætter fokus på distancelederes trivsel og hvad vi/man skal være opmærksom på i distancearbejdet.

Læs mere her (på dansk).

13:40

Coronaerfaringer - håb og anvisninger for fremtidens arbejdsliv v. Thomas Milsted, Forfatter, supervisor og foredragsholder

Hvad kan vi lære af Corona-perioden, og hvilket arbejdsmarked kan vi udvikle med Corona-krisen som inspiration? Hvilke faldgrupper opstår, når vi forsøger at trække på fortiden for at forstå nutidens og fremtidens arbejdsliv, og kan Corona-krisen ligefrem lære os noget om en demokratisering af arbejdspladsen? Dette foredrag diskuterer disse spørgsmål ved at blotlægge nogle af de antagelser, ideologier og forståelser som vi kan komme til at medtage, når vi skal forstå hvordan Corona-perioden, mennesker og arbejdsmiljø spiller sammen. Foredraget perspektiverer hvordan vi må lære at lytte til medarbejdernes oplevede virkelighed, og medtage strukturelle, kulturelle og ideologiske betingelser, når vi skal forstå menneskers reaktioner.

14:00

Re-boarding og vores nye arbejdsvirkelighed v. Regitze Siggaard, sundhedsstrateg i Velliv

Hvad er de blinde vinkler som skal sikre trivslen fremadrettet? Og hvordan bringer vi vigtige læringspunkter ind i den nye arbejdsvirkelighed, med mere fleksible rammer? Regitze vil sætte fokus på hvor afgørende det er at få prioriteret tid og energi til at finde de gode løsninger, efter det sidste års store arbejdslivseksperiment.

14:15

Kort og godt – Oplæg med udgangspunkt i speciale, Institut for Psykologi, KU:

Iværksætteri som emancipation, v. Elias Gilling Borgmann, cand.psych. & Rune Wiedt cand.psych og organisationsudviklingskonsulent hos AGORA

I en tid hvor, måden vi arbejder på er under forandring, fungerer fortællingen om den heroiske iværksætter, der skaber den næste "unicorn" som et lysende eksempel til efterfølgelse. Gennem et aktionsforskningsstudie af tech-startup'en Bytes & Brains (nu Teal Medical) blev vi imidlertid gradvist klar over, at iværksætterdrømme ikke kun handler om vækst og succes. Vi så, at det i lige så høj grad var en søgen efter alternativer til moderne arbejdsliv og organiseringsformer, der bliver stadigt sværere at identificere sig med.

14:30 Tak for nu – og på gensyn ved næste Salon Efterår 2021: Etik på dagsordenen.