7. Arbejds- og Organisationspsykologiske Salon - Aflyst

Bygning 12, CSS

Etik på dagsordenen i arbejdslivet?

I Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon ønsker vi at styrke arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser gennem fokus på et sundt, produktivt og innovativt arbejdsmiljø. I vores syvende salon sætter vi fokus på etik i arbejdslivet.

Salonen finder sted den 2. juni 2021 kl. 13-17 på det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Henvendelser omkring salonen kan rettes til Janne Skakon fra Institut for Psykologi.

Køb billetter til salonen på Billetto.

Program

13:00 Velkommen - Etiske perspektiver på arbejdslivet
v. institutleder Vibeke Koushede & tovholder Janne Skakon, Institut for Psykologi, KU.
13:15 Etisk ledelse - Mod til de eksistentielle dialoger
v. Camilla Sløk, cand.theol., lektor på Copenhagen Business School og forfatter. Læs om Camillas seneste bog: Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab
14:00 FN’s verdensmål og Det personlige lederskab
v. Flemming Andersen, Ledelsesrådgiver IKON & Leder af netværket SDG Leadership Network Mandag Morgen
14:10 Etik i organisationer – principbaseret ledelse som redskab til at håndtere dilemmaer og balancere flere bundlinjer v. Susanne Stormer, Chief Sustainability Advisor, Novo Nordisk
14:20 Fair-trade kaffe :-) og Netværk
14:50 AI Ethic game – en metode til at understøtte etisk adfærd i organisationer v. Laura Haaber Ihle, ph.d. & forsker ved Institut for Filosofi på Havard
15:35 Hvilke etiske krav stiller klimakrisen til hvad vi hver især forventer af vores arbejdsliv - og til hvordan vi agerer som organisationer? v. Vilhelm Lønsted, HR-direktør i Greenpeace
15:45 En ny forretningsmodel: Etisk adfærd der udfordrer tanken om økonomisk vækst frem for alt.
v. Ronny Saul, CEO, Jespers Torvekøkken
16:00 Dialog og Paneldebat
16:30 Kort og godt – 2 oplæg med udgangspunkt i universitetsopgaver:
Kan etikundervisning forebygge mental belastning?
v. Anne Bank
Aktivitetsbaseret arbejdsmiljø – giver det mening?
v. Mejse Hasle Nielsen & Lina Sletbjerg Skov
16.50-17.00 Tak for nu – og på gensyn ved næste Salon Efterår 2021

Bemærk: Salonen er aflyst.