Personlighedspsykologi

Forskergruppen Personlighedspsykologis arbejde fokuserer på subjektivitet, sansning og sensualitet i forhold til personlighedspsykologi.

 

 

 

En del af vores forskning omhandler, hvordan sansning grundlæggende orienterer os i verden i forhold til typiske og atypiske måder at opleve på. Sansning kan ses som et fundamentalt aspekt af sensualitet, hvor vi i forhold til sensualitet har fokus på affekt, kropslige sensationer og seksualitet som en del af vores levede erfaring. Både sansning og sensualitet er opbyggelige træk ved subjektivitet, og subjektivitet er ikke kun undersøgt i forhold til sansning og sensualitet, men også i sin egen komplekse, personlige totalitet.

En anden del af vores forskning går følgende ud på at undersøge, hvordan subjektivitet og personlighed varierer i forhold til kontekst, og hvordan personer medierer, konstruerer og udvikler subjektivitet i forskellige kontekster i interaktionen mellem kulturelle og personlige standarder. Vi undersøger også, hvordan forskellige personer bedømmer personlighed, og hvordan de implicitte teorier om personlighed har indflydelse på deres adfærd. Vi fokuserer på disse centrale temaer fra forskellige perspektiver indenfor psykologien med det formål at forstå ligheder og forskelle i disse fænomener baseret på empiri og teori omkring personlighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskergruppen bidrager med undervisning og planlægning til:

Bacheloruddannelsen

 • Bachelorprojekt
 • Forskningsdesign og videnskabsteori
 • Personlighedspsykologi
 • Psykologiens videnskabsteori og metode

Kandidatuddannelsen

 • Klinisk psykologi
 • Kvalitativ metode
 • Udviklingspsykologi
 • Social-, Udviklings og Integrationspsykologi
 • Specialer
 • Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Danmark

 • Centre for Sexology Research at Aalborg University
 • Adjungeret professor Bjarne Sode Funch, Institut for Psykologi, KU
 • Lektor emerita Lis Højgaard Institut for Statskundskab, KU
 • Lektor Kirsten Hyldgaard Århus Universitet, DPU, Campus Emdrup
 • Adjunkt Kasper Levin, Roskilde Universitet, Psykologi
 • Professor Henrik Høgh Olesen, Århus Universitet, Psykologi
 • Sexology Clinic, Psychiatric Centre, Copenhagen
 • Arbejds- og Organisationspsykologi, Institut for Psykologi, KU

I udlandet

 • Institut für Psychologie - Arbeitseinheit Psychologische Diagnostik und Persönlichkeitspsychologie (Albrecht Küfner, Mitja Back), Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Tyskland
 • Le Fondation Jean Laplanche
 • Professor David Funder, University of California, Riverside, USA
 • Assistant Professor Matthew Pelowski, University of Vienna
 • Professor Emeritus Ciaran Benson, University College Dublin, Psykologi

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Katrine Egede Zeuthen Lektor +4535324923 E-mail
Simo Køppe Professor +4560228464 E-mail
Tone Roald Lektor +4535324847 E-mail

Kontakt


Simo Køppe
Professor
E-mail