Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Sonja Breinholst

Sonja Breinholst

Videnskabelig assistent

Født 1983, færdiguddannet som can.dpsych. 2008, klinisk psykolog på Center for Kognitiv Terapi, Psykiatrisk Center Sankt Hans 2008-2011, autoriseret 2010, ansat som ph.d. studerende 2011 på KU

Primære forskningsområder

Udviklingspsykopatologi, Angst hos børn og unge, tilknytning samt forældre adfærd

Aktuel forskning

Mit nuværende forskningsprojekt omhandler hvorledes tilknytning til forældre relaterer sig til udviklingen og vedligeholdelsen af angst hos børn. Mere specifikt om, og i så fald hvorledes, refleksiv funktion hos børn, medierer mellem usikker tilknytning og forhøjet niveau af angstsymptomer. Derudover forsker jeg i forældreadfærd (overinvolvering samt negativitet) samt forældres refleksive funktioner, og disses indflydelse på udviklingen samt vedligeholdelsen af angst hos børn og unge.

Undervisnings- og vejledningsområder

Klinisk psykologi,

Klinisk børnepsykologi,

Udviklingspsykologi,

Angst

Tilknytning

ID: 32457498