ADBB-certificering

ADBB-certificering

CIF udbyder uddannelse og certificering i metoden Alarm Distress Baby Scale (ADBB). ADBB fokuserer på tidlig opsporing af social tilbagetrækning og supplerer den professionelle i sin helhedsvurdering af barnets trivsel. Metoden kan bidrage til en forebyggende vejledning af forældre samt bidrage til at underbygge vurderinger i forbindelse med vanskelige sager.

ADBB er en videnskabeligt baseret metode til systematisk at screene for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Den kan anvendes til bl.a. at opdage eventuelle medfødte vanskeligheder hos barnet og helt tidlige tegn på tilknytnings- og relationelt betingede vanskeligheder. Den er valideret til brug ifm. undersøgelser af børn i alderen 2 til 24 måneder.

ADBB-uddannelsen retter sig mod alle fagprofessionelle, som har en vis erfaring og aktuelt arbejder med spæd- og småbørn, f.eks. sundhedsplejersker, psykologer, børnelæger m.fl.  Kursisterne trænes i at foretage en kvalificeret vurdering af barnets sociale kontakt i forhold til at afklare, om barnets trivsel og sociale udvikling er i risiko, og der derfor er behov for yderligere udredning og støtte.

Det kan også være en fordel for tværfaglige samarbejdspartnere eller ledere, som ikke selv skal bruge metoden i praksis, at kende til metoden. I disse tilfælde tilbyder vi, at man kan deltage på de to fulde uddannelsesdage, hvor ADBB-metoden introduceres, men ikke deltager på de efterfølgende supervisioner. Man opnår således ikke certificering i metoden, men får et grundlæggende kendskab til den. Et alternativ hertil er at deltage på et én-dags ADBB-kursus for tværfaglige samarbejdspartnere.

Sådan foregår ADBB-certificeringen

Formålet med ADBB-certificeringen er primært at kvalificere den fagprofessionelle ift. at kunne identificere tidlige risikotegn hos barnet og at tale med forældre om, hvordan de kan støtte deres barn i forbindelse med dets sociale udvikling.  

Uddannelsesforløbet omfatter følgende elementer:

  • To hele uddannelsesdage fra kl. 9-16
  • Tre supervisioner der består af 1 individuel skriftlig supervision samt enten 1 supervisionsworkshop á 4 timer med fremmøde eller 2 supervisionsgange á 2 timer med fremmøde. Der superviseres i kursisternes kodninger af videoklip, som er udleveret af CIF.
  • En afsluttende certificering, hvor kursisten individuelt koder fire videoklip, udleveret af CIF, tilfredsstillende.

Antal deltagere pr. hold

34 personer

Pris

ADBB-certificering koster 9.000 DKK per deltager.
Prisen for en ”kold plads” er 3.000 DKK. Der kan max. bookes fire kolde pladser per hold. 

Afholdes kurset fysisk tillægges yderligere 500 kr. pr. deltager for forplejning (kaffe/te, frokost, snacks, m.m.)

Afholdes kurset eksternt kommer hertil udgifter i forbindelse med underviserens transport og evt. overnatning. Find flere detaljer herom i informationsdokumentet, du finder her på siden.

Sted

Uddannelsen kan foregå både online og fysisk. Fysiske kurser foregår i Institut for Psykologis lokaler, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K eller i Aarhus DGI-huset på Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C.

Der kan, hvis en kommune eller andre selv kan samle et helt hold, laves aftale om, at ADBB underviseren kommer ud. Ønskes dette, rettes henvendelse til adbb@psy.ku.dk

Kontakt

Kontakt vores ADBB-koordinatorer for at høre mere om ADBB-certificering eller for at få datoen for det næste kursus.