Angst hos børn og unge - Information til professionelle

Center for Angst tilbyder

Center for Angst tilbyder efteruddannelse til psykologer og øvrige fagprofessionelle. Vi underviser i behandling af angst hos børn og unge samt skolevægring. Fokus i behandling er kognitive teknikker. Undervisning tilpasses målgruppens behov. Endvidere tilbyder vi supervision.

For yderligere information: Heidi Riiber, mail: heidi.riiber@psy.ku.dk

Efteruddannelse og supervision

Kurser

Vi tilpasser undervisningen til deltagernes viden, færdigheder og behov. Planlagte kurser annonceres på hjemmesiden. Derudover tilbyder vi tilpassede uddannelsesforløb. Vi kan tilbyde temaworkshops, halvdags- og heldagsundervisning samt kurser af længere varighed, f.eks. kurser i kognitiv adfærdsterapi, herunder Cool kids/Chilled og metakognitiv terapi, skolevægringsproblematikker, samt udredning og behandling af angst hos børn og unge.

Niveauet for undervisningen kan variere fra undervisning af forældre, pædagoger, lærere, psykiatere til psykologer på specialistniveau.

Kontakt os for yderligere information og pris.

Supervision

Vores teams specialistkompetencer og bredde, tillader os ligeledes at udbyde supervision af psykologer, samt af andre faggrupper. Denne supervision kan være individuelle forløb og/eller gruppeforløb.

Vores priser på supervision er 2000 kr pr time. Ved supervision ud af huset betales timepris for transporttid. 

Online supervision:

Vi tilbyder nu online supervision. Supervisionen er baseret på kognitive adfærdsterapeutiske principper. Vi udbyder både individuel- og gruppesupervision, både i forhold til individuelle forløb og gruppebehandling af såvel børn og unge, samt voksne.Pris for en times individuel supervision er 1000 kr., og for 1 times gruppesupervision á max 3 deltagere 1500 læs mere her: link til flyer.

Bemærk prisen er gældende under regeringens restriktioner i forbindelse med smitteinddæmning afCovid-19 og derfor kan ændres på et senere tidspunkt, når restrektionerne ophæves mv.

Kontakt: centerforangst@psy.ku.dk

Hvis du skal anbefale behandling

Studier af effekten af angstbehandling viser, at effekt er markant højere når behandling er evidensbaseret og udføres af specialister. Center for Angst er en specialiseret angstklinik, der tilbyder undersøgelser og forskningsbaseret behandling til børn, unge og unge voksne med angst. 

Behandlingen varetages af færdiguddannede psykologer, som støttes af psykologistuderende. Alle behandlinger superviseres af specialister indenfor feltet. Dette sikrer en høj kvalitet i tilbuddet. I gruppetilbud vil der gennemsnitligt være én terapeut per to børn eller unge.

Forløbene tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi eller metakognitiv terapi og skræddersys til den enkelte problematik. Disse involverer oftest både barn/den unge og forældre når den unge er under 18 år. Er den unge over 18 år kan forældre deltage hvis den unge har behov for dette.  Du kan læse mere om de specifikke behandlingstilbud under fanen ’til forældre’ eller ’til unge voksne’.

Angstrelaterede problematikker

Angst kan være årsag til en række øvrige problematikker, herunder skolevægring, socialisolation og depression. Nogle gange kan angsten også opstå som bekymringer vedrørende konkrete farer, der eksisterer i barnets miljø, f.eks. oplevede traumer, frygt for at en forælder dør af sin livstruende sygdom, eller at man aldrig vil få et normalt liv, hvis man selv lider af eller har lidt af en alvorlig sygdom. Nogle af disse problematikker kan behandles i et standardiseret forløb, hvor andre har behov for et tilbud, der er skræddersyet problematikken. I Center for Angst vurderer vi behandlingsbehovet i vores indledende undersøgelse og tilpasser behandling til barn og familie.