10. januar 2024

ABC for mental sundhed inspirerer kommuner i arbejdet med børn og unges trivsel

Mental sundhed

SDU og Sund By Netværket har udviklet en mastercase, som skal inspirere kommuner til mentalt sundhedsfremmende indsatser for børn og unge. 22 af mastercasens 23 indsatser bygger på ABC for mental sundhed.

Børn leger. Foto: Michael Morse, Pexels
Foto: Michael Morse, Pexels

Igennem mange år er der sket en markant stigning i antallet af børn og unge, som mistrives. Mange kommuner udvikler indsatser til at fremme trivslen blandt børn og unge for at modvirke denne stigning. 

Statens Institut for Folkesundhed ved SDU og Sund By Netværket har nu udviklet en mastercase, som analyserer 23 eksisterende kommunale indsatser, der arbejder med mental sundhedsfremme blandt børn og unge i alderen 4 til 24 år. 

Analysen viser bl.a., at 22 af de 23 analyserede indsatser bygger på ABC for mental sundhed og budskaberne om at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt. 

Læs mere i SDU's nyhed om mastercasen

Find mere information om mastercasen

Emner