Videotek

Baby i mors arme

Forstå din baby har lanceret et offentligt tilgængelig online videotek med videoer, der gør viden om babyers sociale og følelsesmæssige behov lettilgængeligt for alle forældre og fagprofessionelle i hele landet. Videoteket udbreder forskningsbaseret viden om barnets sociale og følelsesmæssige udvikling i babyens første leveår og inspirerer til positive aktiviteter i det tidlige forælder-barn samspil.

Videoteket er allerede nu tilgængeligt på hjemmesiden, men du kan også følge med på de sociale medier Instagram (@forstaadinbaby) og Facebook (Forstå din baby), når vi løbende lancerer videoer fra videoteket og præsenterer forskellige temaer om babyens sociale og følelsesmæssige udvikling.