Velkommen til CROP

CROP-projektet er en undersøgelse af behandling hos praktiserende psykologer, gennemført af forskere fra Københavns Universitet. Ved at deltage i projektet hjælper du os med finde ud af, hvordan psykologbehandling kan gøres endnu mere hjælpsom og bedst muligt tilpasses til den enkelte klient.

Hvad skal deltagerne gøre?

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer, som du får tilsendt elektronisk og kan udfylde via computer, tablet eller telefon.

  • Inden første psykologsamtale skal du udfylde nogle spørgeskemaer, hvilket tager ca. 30 minutter.
  • Undervejs i behandlingsforløbet vil du blive bedt om at besvare en række spørgsmål efter hver samtale, hvilket tager 5-10 minutter pr. gang.
  • Derudover modtager du et kort spørgeskema ugentligt, som kan udfyldes på et par minutter
  • Afslutningsvis og 3 måneder efter afslutningen vil du blive bedt om at udfylde nogle spørgeskemaer, hvilket tager 20-25 minutter.

For at vi kan få så godt et datamateriale som muligt, er det vigtigt, at du bestræber dig på at udfylde alle de tilsendte spørgeskemaer.

Datasikkerhed

Opbevaring og anonymisering af data sker i henhold til gældende lovgivning, og projektet har fået godkendelse af datasikkerheden fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Dine besvarelser er helt anonymiserede over for forskergruppen, og din psykolog har ikke adgang til dine besvarelser af spørgeskemaerne.

Spørgsmål om projektet

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet, bedes du tage kontakt til forskergruppen på crop@psy.ku.dk eller på tlf. 35 32 48 88 - ikke til din psykolog. Deltagelse i projektet og samtalerne hos din psykolog holdes på den måde helt adskilt, og psykologen får ikke adgang til de oplysninger, som du afgiver i forbindelse med projektet.

Vi håber meget, at du har lyst til at hjælpe os med at finde ud af, hvordan psykologbehandling kan gøres bedre.

Med venlig hilsen
CROP-gruppen