Optaget af nye psykologer og klienter er stoppet

Efter flere års dataindsamling har vi besluttet at stoppe optaget af psykologer og klienter i CROP-projektet pr. 1. januar 2024. Men dette er ikke ensbetydende med, at arbejdet er stoppet, tværtimod. Vi har stadig psykologer og klienter i aktive forløb, som har mulighed for at deltage helt frem til slutningen af 2024.

Vi takker mange gange de psykologer og klienter, som gennem deres ihærdige indsats har været med til at skabe en enestående datamængde. Disse data kan være med til at belyse og udvikle psykoterapeutisk praksis i Danmark over de kommende år.

Vores forskningsteam er allerede så småt begyndt at gøre nogle interessante fund, som du kan læse mere om ved at trykke på nedenstående link