Regler og bekendtgørelser

Læs mere om love, regler og bekendtgørelser via Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside.

Her finder du fx rammestudieordninger, og gældende love og bekendtgørelser vedr. universitetsuddannelser samt politikker om adfærd og alkohold. Det er også her du finder link til KU's ordensregler.

Studieordninger for bachelor- og kandidatuddannelserne i psykologi finder du under disse punkter i venstremenuen.