Forskningsaktiviteter

Som studerende ved Institut for Psykologi kan man få sin aktive deltagelse i et forskningsprojekt indenfor eller udenfor instituttet godkendt som valgfag på bachelor- eller kandidatuddannelsen. Man skal deltage i projektet på lige fod med forskerne i det omfang, det er muligt, herunder både i de akademiske øvelser og i de praktiske og rutineprægede opgaver, der er forbundet med forskning. Deltagelsen afsluttes med en skriftlig opgave, der er opbygget som en artikel og som tager udgangspunkt i de udførte forskningsaktiviteter og den opgivne litteratur.

Som studerende kan du læse om, hvordan du får godkendt en forskningsaktivitet som valgfag, på din uddannelsesside på KUnet under 'Uddannelsens forløb'.

Som forsker ved instituttet kan du læse om, hvordan du får godkendt et forskningsprojekt, som en aktivitet til studerende, på din medarbejderside på KUnet under 'Undervisning og kurser'.

Som forsker udenfor instituttet kan du henvende dig til studienaevn@psy.ku.dk, hvis du ønsker at få opslået et forskningsprojekt som valgfag til studerende ved Psykologi.

Godkendte forskningsaktiviteter

På denne side offentliggøres løbende godkendte forskningsaktiviteter. Kontakt venligst de enkelte forskere for en aktivitet, som har din interesse, for at høre, om aktiviteten stadig er igangværende.