Studieordninger for sidefagsuddannelsen i psykologi på bachelor- og kandidatniveau 

Rammestudieordning for alle uddannelser

Sidefagsuddannelsen i psykologi - 2021-studieordningen

Tilvalgs- og sidefagsuddannelserne i psykologi - 2016-studieordningen

Revisioner gældende fra 1. september 2021