Studieordninger for sidefagsuddannelsen i psykologi på bachelor- og kandidatniveau 

Rammestudieordning for alle uddannelser

Sidefagsuddannelsen i psykologi - 2021-studieordningen

Denne studieordning er trådt i kraft pr. 1. september 2021. Nye studerende på sidefagsuddannelsen (bachelorniveau) indskrives på denne ordning fra den 1. september 2021. Nye studerende på sidefagsuddannelsen (kandidatniveau 45/75 ECTS) indskrives på denne studieordning fra den 1. september 2022.  

Sidefagsuddannelserne i psykologi - 2016-studieordningen

Disse studieordninger udfases pr. den 1. september 2021 (kandidatniveau). Studieordningerne gælder derfor kun for studerende, der er indskrevet før denne dato. Der optages ikke nye studerende på disse ordninger.