Vejledning

Studievejledningen vejleder i stort set alle faglige, praktiske, personlige og sociale spørgsmål i forbindelse med studiet. Uanset hvilke spørgsmål du har, er studievejledningen et godt udgangspunkt. Kan vi ikke svare på et spørgsmål, ved vi som regel, hvem der kan.

Studievejledningen består af seks psykologistuderende, som er:

 • Jesper Birk Laursen (KA) 
 • Frederikke Vianello (KA)
 • Louis Fuglsang Andresen (BA) (International Studievejleder)
 • Alberte Vejlebo Jensen (BA)
 • Cæcilie Dyrholm (BA)
 • Mathias Baagø Tybjerg (KA)

Vi har et stort kendskab til studiemiljøet og de eventuelle problemer, man kan støde på som studerende. Derudover har vi sat os grundigt ind i de regler, krav og muligheder, der findes på studiet.

Alle studievejledere har tavshedspligt. Dog har vi oplysningspligt i sager om eksamenssnyd.

Studievejledningen vejleder inden for følgende områder:

 • Studiet generelt
 • Individuel studieplanlægning
 • Personlige forhold 
 • Merit/Dispensation
 • Udlandsophold
 • Optagelse på kandidatuddannelsen i Psykologi

Inden du kontakter os, beder vi dig venligst om at orientere dig på denne hjemmeside, samt KUnet hvis du er intern studerende . Mange svar kan findes her, og det er et godt udgangspunkt for din vejledningssamtale, hvis du er velorienteret. 

Har du spørgsmål til Studievejledningen eller Institut for Psykologi, er det tilstrækkeligt at sende din mail til én modtager. Den vil blive besvaret hurtigst muligt.

Vi kan ikke vejlede dig inden for følgende områder: