Spørgsmål og svar (FAQ)

Hvor mange timers undervisning har man om ugen?

Hvor meget skal man læse?

Hvordan er eksamenerne?

Hvor mange penge skal jeg bruge på bøger?

Kommer man i en klasse eller på et hold?

Hvilke fag har man på bacheloruddannelsen?

Hvor meget handler studiet om psykiske sygdomme og terapi?

Kan man specialisere sig?

Hvordan er studiemiljøet på psykologi?

Kan man tage på udveksling som psykologistuderende?

Kan man komme i praktik?

Hvad skal jeg gøre for at blive optaget på Kvote 2?

Kan jeg komme ind på kandidatuddannelsen i psykologi?

__________________________________________________

Hvor mange timers undervisning har man om ugen?

Du vil på bacheloruddannelsen have cirka 12-16 timers undervisning om ugen. Typisk vil det være en kombination af forelæsninger, øvelsestimer og holdundervisning.

Undervisningen er typisk på dansk, men en stor del af dit pensum er på engelsk.

På dit første semester på psykologi skal du have fagene Socialpsykologi – teori og metode, Biologisk psykologi og neuropsykologi og Statistik 1. Socialpsykologi er det største af de tre fag med ugentligt fire timers forelæsning, tre timers undervisning på seminarhold samt tre timers undervisning på øvelseshold.

 

Hvor meget skal man læse?

Hvert semester vil dit pensum være på cirka 2.000-3.000 sider. Du har som studerende selv ansvaret for at få læst dit pensum i løbet af semesteret, men undervisningen vil ofte være tilrettelagt sådan, at den tager udgangspunkt i en bestemt del af pensum. På den måde kan du i nogen grad tilrettelægge din læsning efter din undervisning. Undervisningen slutter som regel inden eksamensperioden, så du vil ofte have mulighed for at læse mere intensivt i perioden op til dine eksaminer.

Til sidst kan du også bruge din læsegruppe til sparring både i løbet af semestret og i eksamensperioderne. Som ny studerende på psykologi bliver du tilbudt hjælp af dine tutorer til at danne en læsegruppe med andre af de studerende, du er startet sammen med. På den måde sørger tutorerne for, at alle nye studerende, som har lyst til at være i læsegruppe, får dannet en læsegruppe tidligt i studiet.

 

Hvordan er eksamenerne?

Dine eksamensformer vil variere fra korte skriftlige eksaminer på universitetet over mundtlige eksaminer til større skriftlige hjemmeopgaver. De fleste eksaminer er dog skriftlige. Til flere fag er der desuden deltagelsespligt.

 

Hvor mange penge skal jeg bruge på bøger?

Du kan vælger at købe alle dine bøger som nye, du kan forsøge at finde dem brugt, eller du kan låne dem af ældre studerende eller på biblioteket. Uanset hvordan du beslutter at anskaffe dig dit pensum, skal du forberede dig på, at du i de fleste semestre vil have udgifter til bøger og kompendier.

Som ny studerende på psykologi er det ikke nødvendigt, at du går ud og anskaffer dig bøger, inden du er begyndt på studiet. Det er heller ikke nødvendigt, at du begynder at læse inden undervisningen er begyndt.

 

Kommer man i en klasse eller på et hold?

Når du starter på psykologistudiet, bliver du sat på et hold med cirka 28 andre nye studerende. Hvis du deltager i introugen og rusturen, har du mulighed for at lære de andre på dit hold lidt bedre at kende. Når du har undervisning på øvelses- eller seminarhold i løbet af de første år på studiet, er det også med dit hold.

 

Hvilke fag har man på bacheloruddannelsen?

På bacheloruddannelsen i psykologi får du et grundlæggende og bredt kendskab til psykologi. Udviklings-, social-, kognitions- og personlighedspsykologi er de fire største fag, du skal følge. I fagene Arbejds- og organisationspsykologi, Pædagogisk psykologi og Klinisk Psykologi får du desuden en indføring i anvendt psykologi. Til sidst skal du have en række forskellige fag som beskæftiger sig med metode og videnskabsteori samt ét eller to mere temaspecifikke valgfag.

I studieordningen for bacheloruddannelsen på psykologi kan du læse mere detaljeret om, hvad dine fag handler om. Du kan finde studieordningen på Institut for Psykologis hjemmeside: www.psy.ku.dk. 

 

Hvor meget handler studiet om psykiske sygdomme og terapi?

Fagene Klinisk psykologi og Psykiatri er de eneste to fag, du kommer til at have på din bacheloruddannelse, der handler om psykiske lidelser. I de andre fag kan psykiske lidelser godt indgå som et tema i en tekst eller en undervisningsgang, men det er ikke et emne, som fylder meget. Hvis du synes, det er et spændende område, og gerne vil beskæftige dig mere indgående med det, er der forskellige muligheder for at gøre det undervejs i din uddannelse. Ellers kan du se frem til kandidatuddannelsen, hvor du kan vælge programmet Klinisk psykologi.

Hvis du vil vide mere om kandidatuddannelsen i psykologi, kan du orientere dig på Institut for Psykologis hjemmeside: www.psy.ku.dk.

 

Kan man specialisere sig?

Psykologiuddannelsen er først og fremmest en generalistuddannelse, og alle, som læser hele uddannelsen, får den beskyttede titel cand.psych. eller psykolog. Da målet med bacheloruddannelsen er en generel indføring i en bred vifte af forskellige psykologiske discipliner, har du ikke mulighed for at specialisere dig i løbet af dine første tre år. På kandidatuddannelsen har du til gengæld mulighed for at beskæftige dig mere indgående med nogle af de fag, du indtil da har fundet mest spændende. Selvom det vil fremgå af dit eksamensbevis, hvilke fag du har fulgt, vil det dog ikke fremgå i din titel som nyuddannet.

Dansk Psykologforening tilbyder en række forskellige specialistuddannelser til færdiguddannede psykologer. Hvis du har lyst til at læse om dem, kan du orientere dig på deres hjemmeside: www.dp.dk.  

 

Hvordan er studiemiljøet på psykologi?

På psykologi er der en række sociale organer, der laver arrangementer for de studerende. Det betyder, at du ud over at kunne deltage i mange forskellige arrangementer også har gode muligheder for selv at være aktiv. Mulighederne er mange, uanset om man er til de traditionsomspundne fest- og barudvalg, fodbold, caféer eller har lyst til at lave journalistisk arbejde.

Da psykologistudiet er en del af CSS (Center for Sundhed og Samfund), er en stor del af studiemiljøet også tværfagligt. Rundt omkring i bygningerne og ved mange af de sociale arrangementer vil du derfor også møde studerende fra statskundskab, antropologi, sociologi, økonomi og folkesundhedsvidenskab.

Omgivelserne på og uden for CSS er selvfølgelig også en del af de psykologistuderendes studieliv. For eksempel bruger mange studerende en del tid på stedets læsesale og, når det er godt vejr, i de forskellige hyggelige haver, der er gemt imellem bygningerne.

 

Kan man tage på udveksling som psykologistuderende?

Som psykologistuderende har du mange muligheder for at rejse ud i verden og tage en del af din uddannelse på et udvekslingsophold. Om det er noget for dig, behøver du ikke at have besluttet, allerede når du starter på studiet; men der er mange studerende, som benytter sig af muligheden og får stor glæde af deres ophold både fagligt og personligt.

Når du starter på studiet, vil du få mere at vide om dine muligheder for at tage på udveksling, og du vil også blive inviteret til en række forskellige arrangementer med information om udvekslingsophold.

 

Kan man komme i praktik?

På bacheloruddannelsen i psykologi kan du ikke komme i praktik. Til gengæld er det et obligatorisk studieelement på kandidatuddannelsen. Det betyder, at du vil få erfaring med psykologfagligt arbejde, inden du er færdiguddannet psykolog.

Som studerende kan du selv være med til at finde din praktikplads, men instituttet hjælper dig gerne og har allerede en lang række aftaler med forskellige arbejdspladser både i Danmark og i udlandet.

 

Hvad skal jeg gøre for at blive optaget på Kvote 2?

En mindre del af pladserne på bacheloruddannelsen er forbeholdt kvote 2-ansøgere. Har du spørgsmål omkring kvote 2 eller om optagelse på bacheloruddannelsen i psykologi generelt, skal du henvende dig til Vejledning og Optagelse.

 

Kan jeg komme ind på kandidatuddannelsen i psykologi?

Hvis du har læst din bachelorgrad i psykologi på Københavns Universitet og forsætter på kandidatuddannelsen i umiddelbart forlængelse heraf, er du sikret en plads på kandidatuddannelsen.

Du kan ikke få adgang til kandidatuddannelsen med baggrund i en professionsbachelor, f.eks. læreruddannelsen, og du kan heller ikke blive optaget, hvis din uddannelse kun delvist indeholder psykologiske fag, eksempelvis en bacheloruddannelse fra RUC eller en udenlandsk bacheloruddannelse med psykologi som ’major’ eller ’minor’. I disse tilfælde skal du søge om optagelse på bacheloruddannelsen gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på lige fod med alle øvrige ansøgere.

Hvis du vil læse mere om reglerne for optagelse på kandidatuddannelsen i psykologi, kan du læse mere her.