Ansøgningsskema - Meritfag ved Institut for Psykologi

Husk, at alt du indsender er på eget ansvar - dette gælder også via email - da universitetet ikke benytter en krypteret forbindelse. Du kan alternativt indtaste ikke-personfølsomme oplysninger i skemaet og angive de personfølsomme oplysninger og bilag ved at møde op personligt i Studieadministrationen i åbningstiden.

Inden du tilmelder dig anbefales på det kraftigste, at du læser kursusbeskrivelserne grundigt og gør dig klart, om du har forudsætningerne for at følge det pågældende kursus. Vore kurser kræver generelt færdigheder inden for matematik og statistik.

Felter markeret med * skal udfyldes.

Personlige oplysninger
Uddannelse
Bachelor-/kandidatuddannelse *
Kurser du ønsker at tilmelde dig, i prioriteret rækkefølge
Fagene jeg har valgt er på *
Semester *
Dokumentation:
Forhåndsgodkendelse fra eget studienævn vedlagt *
Studentereksamensbevis, skal vedhæftes med mindre du er studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU *