Pensumlister: Kandidatuddannelsen i Psykologi, Forår 2022 

Forventes klar medio december

Modul 100 Arbejds- og organisationspsykologi

 Modul 200 Klinisk psykologi

Modul 300 Neuropsykologi

Modul 400 Social udviklings- og integrationspsykologi

Modul 500 Psykologisk testning

Pensumlisten er fra efteråret 2021 - der udbydes ikke Psykologisk testning i forårssemestret

Modul 600 Avanceret metode

Modul 700 Fordybelsesfag

Modul 800 Projektorienteret forløb