Arbejds- og organisationspsykologi praksishold 1 v/Camilla Raymond

Efterår 2020

Litteratur (Obligatorisk: 300 normalsider) Antal normalsider
Camilla Raymond (2012). Arbejdsrelationer & Relationsarbejde – 6 værktøjer til dig der leder mennesker i processer. Dansk Psykologisk Forlag.  153
Camilla Raymond (2017). Luppen på gruppen – 4 lederværktøjer til grupper på afveje. Dansk Psykologisk Forlag. Side 19-43.  24
Kristian Dahl og Andreas Granhof Juhl (2009). Den professionelle proceskonsulent. Hans Reitzels Forlag. Side 35-158. 123
I alt 300