KA SUI-seminarhold 1 - Vidensanvendelse i udvikling af psykologfaglig praksis v/Andreas Brøgger Jensen

Forår 2021

Litteratur Antal normalsider
Anthias, F. (2008). Thinking through the lens of translocational positionality: An intersectionality frame for understanding identity and belonging. Translocations: Migration and Social Change, 4, 5–20. 17
Berger, P. L., & Luckmann, T. (2011). Den sociale konstruktion af virkeligheden: En vidensociologisk afhandling. Akademisk Forlag. (kap. 1 p. 57-84) 27
Bourdieu, P (2005) Viden om viden og refleksivitet- forelæsninger på Collège de France 2000-2001. Hans Reitzel, p. 15-60 45
Bourdieu. P. (1997) Af praktiske grunde. Hans Reitzel, kap. 2 (p. 37-56) og kap. 6 (p. 173-218). 64
Douglas, H. (2009). Science, policy, and the value-free ideal. University of Pittsburgh Press. (kap 5+6) 55
Dreier, O. (2015) Chap. 1: Conduct of Everyday Life (p. 15-33), in Schraube, E., & Højholt, C., Psychology and the Conduct of Everyday Life. Routledge. 17
Foucault, M. (1982) ‘The Subject and Power’, Critical Inquiry. The University of Chicago Press, 8, pp. 777–795. 20
Foucault, M. (2000). Klinikkens fødsel. Hans Reitzel. Kap. 6 (p. 135-156) 21
Foucault, M. (2009). Galskabens historie i den klassiske periode. Det lille Forlag. (del 2, kap. 3, p 266-308) 42
Gergen, K. J. (2010). Relationel tilblivelse: Videre fra individ og samfund (E. M. Thomsen & H. Thomsen, Overs.; 1. udgave). Dansk Psykologisk Forlag. (Kap. 7, p. 233-265) 32
Habermas, J. (2008). Diskursetik: Notitser til et begrundelsesprogram. Det lille Forlag. (Forord ved Jens Glebe-Møller, p. 5-23) 13
Holzkamp, K. (1998). Daglig livsførelse som subjektvidenskabeligt grundkoncept. Nordiske Udkast, nr. 2. 26
Juelskjær, M. (2002). "Og hjortene brøler i brunsttid",   (s. 91 – 102) I Skov, L. C. (red.). De røde sko. Feminisme nu. Tiderne skifter. København 11
Järvinen, M. (2009). Mellem Patologi og frihed – Perspektiver på marginalisering. Kapitel 6 i Larsen, J. E. & Mortensen, N. (2009). Udenfor eller indenfor – Sociale marginaliseringsprocessers mangfoldighed. Hans Reitzels Forlag. 19
Luhmann, N. (2000). Sociale systemer: Grundrids til en almen teori. Hans Reitzel. Kap 7: Psykiske Systemers Individualitet (p. 302-326) 24
Madsen, K. B. (1975) Systematologi - en sammenlignende videnskabsteori for psykologer og andre, Munksgaard, København, kap 4 (p. 42-49) 8
Markard, M., K. Holzkamp & O. Dreier (2004). Praksisportræt - En guide til analyse af psykologpraksis. Nordiske Udkast, 32, 2. 22
Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Group, T. P. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLOS Medicine, 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097  6
Møller, A. M. (2017). Evidensdagsordenens metamorfoser i dansk socialpolitik. Politik, 20(2), Article 2. https://doi.org/10.7146/politik.v20i2.27654  20
Mørch, S. (2010). Ungdomsforskningen som perspektiv og mulighed. Psyke & Logos nr. 1, årgang 31. 29
Parkhurst, J. O., & Abeysinghe, S. (2016). What Constitutes “Good” Evidence for Public Health and Social Policy-making? From Hierarchies to Appropriateness. Social Epistemology, 30(5–6), 665–679. https://doi.org/10.1080/02691728.2016.1172365  14
Rasmussen, O. V. (2005) Projekt, kategori og intuition - om psykologien viden i praksis. I Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, temanummer 5-6 2005. Dansk Psykologisk forlag. 18
Rose, N. (1996) Inventing our Selves, Inventing our Selves. Cambridge University Press. doi: 10.1017/cbo9780511752179. (Kap. 1+3) 37
Tilsen, J., & Mcnamee, S. (2015). Feedback Informed Treatment: Evidence-Based Practice Meets Social Construction. Family Process, 54(1), 124–137. https://doi.org/10.1111/famp.12111  13
Total 600