KA 800 Praktikanalyse hold 1, Arbejds- og organisationspsykologi v/Janne Skakon

Efterår 2020 - Forår 2021

Litteratur Antal normalsider
Cecchin, G. (1987) Hypothesizing, Circularity, and Neutrality Revisited: An Invitation to Curiosity. Family Proces 26:405-413 5
Gergen, K. J. (2002). Kap.8 Selvberetninger i det sociale liv i Virkelighed og relationer - tanker om sociale konstruktioner. Psykologisk Forlag, p. 189-212. 23
Haslebo, G. & Nielsen, K.S. (1997) Kap. 4 ”Fri os fra fortiden” – en konsulentopgave i en kommune, p. 71-94 i Konsultation i organisationer - hvordan mennesker skaber ny mening. Dansk Psykologisk Forlag. 15
Haslebo, G (2004) Kap. 8 Magt og afmagt i organisationer p. 121-140 (17 s.)samt kap. 10 Følelser ansvar og etik i organisationer, p. 155-178 (21 s.) i Relationer i organisationer – en verden til forskel. Erhvervspsykologiserien Dansk Psykologisk Forlag. 38
Hatch, M.J. (2011): Organizations. A very short introduction. Oxford University Press p.1-130 OBS: Bog. Indgår ikke i kompendie 85
Lennéer Axelson, B. & Thylefors, I. (2006). Arbejdsgruppens psykologi. Det psykosociale arbejdsmiljø. Hans Reitzels Forlag. Kap. Forandringer, s. 177-200 20
Marsico, G. (2012): The double uncertainty: Trajectories and identities in changing contexts. Culture and Psychology, 18 (1), s. 121 – 132 11
Rigotti, T (2009). Enough is enough? Threshold models for the relationship between psychological contract breach and job-related attitudes. European Journal of Work and Organizational Psychology, 18 (4), 442 – 463. 19
Storch, J., Søholm, T.M. & Molly, A. (2005) Gensyn med domæneteorien - domænerne og videnspiralmodellen som praksisrettet metode til videnudvikling i organisationer. Erhvervspsykologi 24
Strøier, V. (2011) Konsulentens grønspættebog - systemisk og eksistentiel tilgang til konsulentarbejde. Dansk Psykologisk Forlag, (uddrag) 10
Strøier, V. (2008) Supervision og eksistentiel psykologi, p. 127-157 i Hassing Pedersen, J. (red.) Perspektiver på Supervision. En erhvervspsykologisk antologi, Erhvervspsykologiserien Dansk Psykologisk Forlag. 25
Valsiner, J. & Salvatore, S. (2006). ”Am I really a psychologist?” Making sense of a super-human social role. European Journal of School Psychology, 4 (2), 127-149 21
Wikipedia: Fishbowls. https://en.wikipedia.org/wiki/Fishbowl_(conversation) eller http://www.kstoolkit.org/Fish+Bowl  8
https://innovation.sites.ku.dk/metode/fotosafari/  1
Total antal normalsider: 305