KA 800 Praktikanalyse, Social udviklings- og integrationspsykologi v/Pernille Hviid

Forår 2021

Litteratur Antal normalsider
Edwards, A. (2012). The role of common knowledge in achieving collaboration across practices. Learning, culture and social interaction, 22 - 32 17
Haslebo, G. (2004). Relationer i organisationer – en verden til forskel. Kap. 8 (Magt og afmagt i organisationer), Kap. 10 (Følelser ansvar og etik i organisationer). Erhvervspsykologiserien Dansk Psykologisk Forlag. 33
Larsen, M. R. (2011). Visitationsprocesser – som betingelser for at arbejde med børn i vanskeligheder. I Højholt, C. (Ed.). Børn i vanskeligheder (s. 177 – 205). København: Hans Reitzels Forlag. 21
Majgaard, K. (2011). Inklusionens arkitekter. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, (3), 216 – 232. 20
Marsico, G. (2012). The double uncertainty: Trajectories and identities in changing contexts. Culture & Psychology, 18 (1), 121 – 132. 11
Nielsen, B. (2014). PPR’s arbejde for de 6 – 12 årige i forhold til folkeskoleloven. I: PPR Håndbogen. København: Dansk Psykologisk Forlag. 14
Shotter, J. (2010). Situated dialogical action research: Disclosing “beginnings” for innovative change in organizations. Organizational Research Methods, 13(2): 268-285. 28
Rønnestad, M. H. & Skovholt, T. M. & (2003). The journey of the counselor and therapist: Research findings and perspectives on professional development. Journal of career development, 30(1), p. 5 – 44. 40
Schousboe, I. (1989). Integrationsformer. Udkast, vol. 1, 1 - 43 37
Seikkula, J. & Arnkil (2006). Dialogical meetings in social networks. Karnac. Kap. 2, 3 & 4. 49
Tanggaard, L. (2006). Konsultation i teori og praksis. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, (5) p. 380 – 392. 10
Tsoukas, H. (2009). A dialogical approach to the creation of new knowledge in organizations. Organization Science, p. 1526 – 5455. 28
Pensumlitteratur 308
Selvvalgt litteratur 300
I alt 608