KA 800 Projektorienteret forløb - Forelæsningsrække i Lovgivning og Etik

Efterår 2020 - Forår 2021

Litteratur Antal normalsider

Erik Lohmann-Davidsen:   Psykologen og klienten – retligt set, Han Reitzels forlag 2017

Pensum side: 17-148 +162-208

149
Fagetikk i psykologisk arbejde, Elisabeth Bache-Hansen og Haldor Øvreeide, Capelen Damm akademisk 2013. Pensum side 50-89 + 101-204 +235-260 151
Total antal normalsider: 300