Neuropsykologi Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode

Efterår 2020 - Forår 2021

Litteratur Sideantal
Kolb&Whishaw (2015) Fundamentals of human neuropsychology NS
1. The Development of Neuropsychology 34
6. The Influence of Drugs and Hormones on Behavior 43
13. The Occipital Lobes 30
14. The Parietal Lobes 33
15. The Temporal Lobes 56
16. The Frontal Lobes 42
17. Cortical Networks and Disconnection Syndromes 23
23. Brain Development and Plasticity 43
24. Neurodevelopmental Disorders 36
25. Plasticity, Recovery, and Rehabilitation of the Adult Brain 38
SUM 377
Starrfelt, Gerlach & Gade (Red.) (2020). Klinisk Neuropsykologi, 2. udgave NS
1. Neuropsykologi: begerbernes og metodernes historie og udvikling
14
2. Afasi 36
3. Aleksi og agrafi 22
4. Visuel perception 18
5. Visuospatiale forstyrrelser 14
6. Neglekt 21
7. Anosognsosi 11
10. Amnesi 35
11. Eksekutive forstyrrelser 26
12. Orbital og medial præfrontal kortex: Forstyrrelser i emotioner, værdier, selvet og social kognition 13
13. Motivation og målrettet adfærd 21
15. Traumatisk hjerneskade 20
16. Commotio 17
18. Apopleksi 25
21. Alzheimers sygdom 15
22. Frontotemporal demens 10
23. Parkinsons sygdom 20
26. Schizofreni 26
27. Depression 21
30. ADHD 14
38. Billeddannelse 24
SUM 423
Total antal normalsider 800