Klinisk praksishold 4: Peter Winsten Dalsgaard

Efterår 2020

Litteratur Antal normalsider
Arendt, M. og Rosenberg, N. (2012): Kognitiv adfærdsterapi ved panikangst og agorafobi. I Arendt, M. og Rosenberg, N. (red): Kognitiv terapi: Nyeste udvikling, s 169-192 København: Hans Reitzels forlag 23
Arendt, M. og Rosenberg, N. (2012): Kognitiv adfærdsterapi ved socialfobi. I Arendt, M. og Rosenberg, N. (red): Kognitiv terapi: Nyeste udvikling, s 193-215 København: Hans Reitzels forlag. 22
Beck; J. (1995): Cognitive therapy: Basics and beyond. Kapitel 1-3 (1-44 = 43 s) og kapitel 6 -12 s 75-193 (118); NY: Guilford Press. 161
Braun, J.D., Strunk,D.R., Sasso, K.E. and Cooper, A.A. (2015): Therapist Use of Socratic Questioning Predicts Session-to-Session Symptom Change in Cognitive Therapy for Depression. Behav Res Ther. 2015 Jul; 70: 32–37.   5
Gilbert, P (2012): Medfølelsesfokseret terapi (Compassion focused therapy). I Arendt, M. og Rosenberg, N. (red): Kognitiv terapi: Nyeste udvikling, s 507-523 København: Hans Reitzels forlag. 16
Hertz, J. og Willert, M.V. (2012): Kognitiv adfærdsterapi ved arbejdsrelateret stress. I Arendt, M. og Rosenberg, N. (red): Kognitiv terapi: Nyeste udvikling, s 283-306 København: Hans Reitzels forlag. 23
Padesky, C (1993): Socratic dialog: Changing Minds or guiding discovery? Keynote address devilered at the Europaen Congress of Cognitive and behavioural therapies, London, September 24 1993. www.padesky.com  6
Straarup, K.N (2012): Kognitiv adfærdsterapi ved affektive lidelser. I Arendt, M. og Rosenberg, N. (red): Kognitiv terapi: Nyeste udvikling, s 116-150 København: Hans Reitzels forlag 34
Total antal normalsider: 290