Praksishold 8: Lone Kretzschmar

Efterår 2020

Litteratur Antal normalsider
Gullestad, S. E. & Killingmo, B. (2013). Underteksten. Psykoanalytisk terapi i praksis. Universitetsforlaget, 2. Utgave. pp. 84-258 200
Jacobsen, C. H. Og Mortensen, K.V. (2013). Kap. 2. Undersøgelse og vurdering og kap. 3. Problemformulering og indgåelse af psykoterapeutisk kontrakt. In. Psykoterapeutisk praksis på psykodynamisk grundlag. Hans Reitzels Forlag. pp. 71-115 43
Lemma, A. (2003). Kap. 1. An Overview of the schools of psychoanalysis: Theory and practice og kap. 2. The process of psychic chance. In. Introduction to the Practice of Psychoanalytic Psychotherapy. Wiley . pp. 55-93 46
Lotz, M. (2001) Hvad er psykoanalytisk psykoterapi? Matrix 4, 293-314 19
Total antal normalsider: 308